Konst- och kulturutbud för barn och unga i Gävleborg

Vårens utbudsdagar den 22-23 april är inställda. Vi har nu gjort en digital lösning.

Utbudsdagen i digital form

Konst- och kulturutbudet presenteras den 22-23 april 2020 på Länsmuseet Gävleborg

På plats finns representanter från Arkiv Gävleborg, Folkteatern Gävleborg, Hälsinglands museum, Länsmuseet Gävleborg, Riksteatern Gävleborg, Litteraturhuset Trampolin och Kultur Gävleborg.

Under dagarna träffar ni även två intressanta föreläsare:

Anna Berg är frilansande dramaturg och föreläsare, bosatt i Göteborg. Hon har arbetat med föreställningar och lärarfortbildningar för bl.a. Riksteatern, Backa Teater, Unga Dramaten och har flerårig erfarenhet av analyssamtal och workshops med såväl barn som vuxna.

 

 

 

Erik Annerborn är designer, pedagog samt verksamhetsutvecklare vid Konsthall C. Han är grundare av det konstpedagogiska initiativet Stockholmsskolan.
Han har genom flera olika projekt och konstnärliga medskapandeprocesser breddat samtalet kring våra offentliga rum, representation, makt och inflytande. 

 

 

 

Är du pedagog?

Hur kan du arbeta pedagogiskt med konst och kultur?
Det här ett tillfälle för dig att under 2 dagar få idéer och tips för hur du kan skapa tillfällen för barn och unga att möta konst och kultur.
Gör din verksamhet rik på upplevelser och lär ut om alla olika sätt att uttrycka sig på! 

Anmälan

Dagarna är kostnadsfria och anmälan är öppen till och med onsdag den 8 april.

I anmälan ingår; för och eftermiddagsfika. Lunch på egen hand. 

Avbokning måste ske senast 14 dagar före utbudsdagarna, vid senare avbokning faktureras en avgift; 250 kr för 1 dag och 325 kr för 2 dagar.

Program

Program 22 april

Program 23 april

Se hela programmet för båda dagarna (pdf)

Varmt välkommen att delta i dessa dagar med ett brett utbud för barn och unga!

Nytt utbud från scenkonsten släpps den 1 april 2020 och kan beställas fram till den 13 maj 2020.
Övrigas utbud finns öppet antingen årligen eller under angiven period på www.kultimera.se.