Skolbio

Att få sjunka ner i biofåtöljen omgärdad av sina klasskamrater, känna pirret när ljuset släcks och ridån går upp för att sedan transporteras till andra världar för äventyr och spänning, ta del av nya kulturer och lära känna karaktärer från världens alla hörn. Vare sig det handlar om en film förankrad i läroplanen eller ren och skär underhållning kommer skolbiobesöket med stor sannolikhet vara en minnesvärd och givande upplevelse för alla elever.

Vad är skolbio?

Skolbio innebär att barn och unga ser film på biograf under skoltid, som en del av undervisningen. För att räknas som skolbio ska filmvisningen ske i en för ändamålet avsedd lokal och inte i klassrummet/skolan (se separat sida om Film i skolan). I Gävleborg är det kommunerna som arrangerar och erbjuder skolbio tillsammans med skolorna och de lokala biograferna, som i samråd väljer film utifrån kvalitet och tematik.

Varför skolbio?

Med tanke på hur stor del film och rörliga bilder är av ungas liv idag är det viktigt att de får verktygen de behöver för att hantera de intryck de får varje dag. Filmkunnighet är en av byggstenarna inom medie- och informationskunnighet (MIK) som ingår i läroplanen och som vi på regionen jobbar mycket med att främja.  Film erbjuder en unik möjlighet för unga att upptäcka andra kulturer och perspektiv, att ta till sig kunskap och historia på ett underhållande vis och att prata om svåra ämnen som annars kan vara jobbiga, men som blir lättare inom ramen för filmens handling. Att det ska vara på just en biograf förhöjer inte bara upplevelsen, det ger också unga en chans att bekanta sig med deras lokala biograf. På mindre orter kan biografen vara en av få platser där unga kan uppleva kultur, skolbio är alltså inte bara viktigt för de unga och för biografen, utan för hela orten.

Filmkunnighet – för digital kompetens och källmedvenhet, av Annika Wik/Skolverket

Hur väljs en film?

Valet av film kan göras på olika vis, ett bra sätt kan vara att bilda en urvalsgrupp där pedagoger, rektorer, kultursamordnare och biografägare tar fram förslag som eleverna sedan får rösta om. Regionens filmkonsulent hjälper gärna till med filmförslag. Det är viktigt att förankra skolbion på många nivåer, från skolor till kommun, för att möjliggöra dess fortlevnad. Det finns ett antal distributörer som specialiserat sig kring skolbiofilm, bl.a. Swedish Film, Fokusfilm/Filmcentrum, Biografcentralen och BUFF. Men även andra ”vanliga” distributörer tillgängliggör film för skolbio, där inte minst Folkets Bio har ett brett utbud med film för unga. Att välja film utefter läroplan och tematik är ett bra sätt att knyta an till undervisningen och bredda vad film kan vara för unga, men glöm inte att film även kan vara ”bara” underhållning ibland. Att se en film från Hollywood kan dessutom vara ett bra sätt att analysera hur populärkulturen skildrar olika ämnen och företeelser.

Distributörer för skolbiofilm

För fler filmtips, kontakta vår filmkonsulent.

Hur arbeta med filmen?

Vilken typ av film som än väljs finns ett stort värde i att aktivt arbeta med den. Börja redan innan visningen med att förbereda eleverna för vad de ska se och hur själva biobesöket kommer gå till rent praktiskt (se nedan skolbiohandledning). Efter filmen, på biografen eller i klassrummet, kan ni prata om vad ni sett. Det kan handla om allmänna reaktioner, den kan kopplas till läroplanen och specifika frågeställningar eller om filmens tekniska beståndsdelar. Nedan följer vidare tips på handledningar som är bra verktyg för fortsatt arbete kring filmen. Vi föreslår också att lärare inför en uppstart av skolbioverksamhet har en studiedag/workshop med filmpedagog för att få rätt verktyg att jobba med film.

Handledningar och inspiration

För fler tips om hur ni kan jobba vidare med film och rörliga bilder, se Film i skolan eller våra utbudssidor på Kultimera.

Svenska Filminstitutets stöd till skolbio

Svenska Filminstitutet fördelar stöd till kommuner för filmverksamhet i till exempel förskola, skola, kulturskola och fritidsverksamhet med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och fördjupade kunskaper om rörliga bilder. Stödet går att söka två gånger om året (31 mars och 15 oktober). Mer info finns Filminstitutets hemsida.  

Biografer och tillgänglighet

Alla kommuner i Gävleborgs län har idag minst en digitaliserad biograf. Dessa biografer visar i första hand film i formatet DCP (Digital Cinema Package), men de flesta kan även visa film från Blu-ray/DVD eller en dator. Kolla upp detta med biografföreståndaren när du bokar in visningen!

Alla länets biografer

Om det finns barn i klassen med olika sorters funktionsvariation kan det vara bra att dubbelkolla på vilka sätt biografen är tillgänglig. Finns det ramp eller hiss, hur ser det ut med handikapptoalett och hörselslinga? Sedan ett antal år finns olika appar (t.ex. MovieTalk, Subreader) som erbjuder uppläst text och/eller syntolkning för ett antal utvalda filmer för personer med dyslexi och/eller synnedsättning. För att dessa appar ska fungera måste man ofta ladda ner ett specifikt ljudpaket i appen och den som använder appen behöver ha hörlurar.

Mer information finns på bland annat på: Synskadades Riksförbunds och Svenska Filminstitutets. Hos Bioguiden kan ni se vilka filmer som erbjuder syntolkning.

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver ni tips på filmer? Kommer ni arbeta kring ett särskilt tema nästa år? Behöver ni tips på en filmpedagog att ha workshop med? Vi filmkonsulenter på Region Gävleborg hjälper gärna till med urvalet och upplägg för verksamheten! Likaså kan vi hjälpa med ansökningen till Svenska Filminstitutet. Ta kontakt med oss!