Film i skolan

Att jobba med film och rörliga bilder i skolan borde vara lika självklart som att skriva, läsa och räkna. Här förklarar vi varför vi tycker så och hur ni bäst kan använda er av film i undervisningen. Vi guidar er även genom djungeln av rättigheter och utbud som råder inom området. 

Vad innebär film i skolan?

Film i skolan är när skolan eller läraren visar en film i klassrummet eller i aulan. Det kan handla om allt från lång eller kort spelfilm, dokumentärfilm eller utbildningsfilm. Att se på film är ämnesmässigt obundet och kan fungera som ett effektivt och uppskattat verktyg i undervisningen. Film kan användas som kunskapshöjande del av ett visst ämne, då kan teman, representation och perspektiv diskuteras. Men ni kan också se film för att förstå den kreativa och tekniska delen av filmskapande och knyta an det till eget skapande.

Varför ska vi visa film i skolan?

Att lära sig läsa och skriva har varit grundstenar i skolan från dag ett, men med tanke på mängden rörliga bilder dagens unga möts av varje dag borde filmkunnighet vara lika centralt. Även film är ett språk som behöver läras och förfinas. Filmkunnighet är en del av MIK-begreppet (medie- och informationskunnighet) och täcker all form av rörlig bildkommunikation, det är en viktig del i att bidra till mer källmedvetna och kritiskt tänkande elever. Sedan kan det dessutom vara ett underhållande och effektivt vis att engagera eleverna i undervisningen.

Hur visar vi film i skolan?

För att visa film i skolan krävs enligt upphovsrättslagen så kallade institutionella rättigheter. Det går alltså inte att ta med en DVD hemifrån eller logga in på en streamingtjänst och tro att det är lagligt att trycka på play. Det finns ett flertal olika tjänster som tillhandahåller dessa rättigheter, men det kan variera mellan skolor och kommuner vilken tjänst som det finns avtal med. Steg ett blir alltså att dubbelkolla med en rektor eller annan ansvarig vad som gäller på er skola. Nedan länkar förklarar det hela mer ingående.

Vilka tjänster finns?

 • Filmriket.com – Filmregionernas filmtjänst drivs av våra vänner på Filmpool Nord och erbjuder inspiration och övningar inom filmskapande. Övningarna har sin utgångspunkt i läroplanen och uppdateras kontinuerligt. Filmriket har också en egen streamingtjänst med såväl lång som kort spelfilm/dokumentärfilm, utbildningsfilm och tematiska upplägg kring bland annat de globala målen och nationella minoriteter. Tjänsten är fri att registrera sig hos och tillgänglig för alla Sveriges skolor. Här behövs alltså inget avtal, utan bara en inloggning.
 • Swedish Film – erbjuder licens att visa film i skolan/klassrummet från ett brett utbud av distributörer. Filmen (vare sig ni redan har den på Blu-ray/DVD, lånar från biblioteket eller strömmar från valfri laglig tjänst) tillhandahåller ni själva, men för att få visa den behövs licensen. Licensen tecknas för en hel skola per kalenderår och kostnaden varierar beroende av antal elever.
 • Film och skola – är en del av Swedish Film, men med en tydligare inriktning även på utbildningsfilm. Detta är en egen tjänst där ni strömmar direkt på sidan, välj bland urvalet av ca 2000 utbildnings- och spelfilmer som regelbundet uppdateras. De har olika paket beroende av vilket utbud som efterfrågas (utbildningsfilm, spelfilm eller kombination av de båda).
 • se/Filmcentrum – erbjuder katalog av filmer som går att hyra för enskilda visningar. Har filmförslag för förskola till och med gymnasiet samt olika tematiska paket (se nedan).
 • se – svenskt arkivmaterial med tematiska indelningar och upplägg för undervisning. Bl.a. går det att söka på filmklipp från respektive skolas hemort.
 • Medioteket Gävle – för skolor inom Gävle Kommun som resurs med bl.a. utbildningsfilm, spelfilm och dokumentärfilm.
 • SVT Play, UR Play och TV4 Play – material från dessa tjänster får spelas upp utan ytterligare tillstånd.
 • UR Access – tjänst som till skillnad från UR Play kräver avtal. Innehåller hela URs utbud och ingår i avtalen med bl.a. Film och skola, Medioteket Gävle och NE Play.
 • Kunskapsmedia Group – filmtjänst med utbildningsfilm, spelfilm och dokumentärer anpassade efter läroplanens riktlinjer. Till filmerna finns även pedagogiskt material. Erbjuder både abonnemangstjänst och uthyrning av utvalda spelfilmer i 72 timmar.
 • Korta klipp – du får spela upp korta klipp från program och filmer för att illustrera en poäng, då det i upphovsrättslagen ingår en rätt att citera verk, vilket detta räknas som.

Filmpedagogiska paket, övningar och inspiration

 • Lika vär(l)d – för vem? är en modell för samtal om rättvisa, jämställdhet och demokrati. Modellen består av fem steg kring frågeordet vem och har sin grund i de så kallade diskrimineringsgrunderna. Filmerna Sameblod, Min lilla syster och Fucking Åmål används som exempel.
 • Nationella minoriteter - filmpedagogiskt paket för att underlätta skolans undervisning kring de nationella minoriteterna. Allmän handledning om ämnet och filmexempel. Filmerna kan ses på Filmriket.com (se ovan).
 • Filmpedagogik - så funkar det! - en filmpedagogisk broschyr med 11 enkla klassrumsövningar att använda sig av i arbetet med filmerna.
 • Filmhandledningar - handledningar för ett stort utbud filmer som kopplar övningar till läroplanen. Där kan ni också hitta många bra förslag på filmer och vilka teman de tar upp.
 • Alla filmers filmhandledning - en generell filmhandledning som kan användas till valfri film.
 • Film i skolan-webbinarium – från 2021 om ”Sex, relationer och film – ett webbinarium för nutidens pedagoger” som knyter an till omformningen av kunskapsområdet ”sex och samlevnad” som framöver benämns som ”sexualitet, samtycke och relationer”. Det andra är från 2020 med titeln ”Dags för rörlig bildning – ett webbinarium om filmens plats i skolan”
 • Filmcentrum/Fokusfilm - har tagit fram paketförslag kring teman som globala målen, hälsa och språkutveckling för de yngsta.
 • Filmpedagogerna Folkets Bio - finns för dig som vill stärka kunskaper i källkritik, sociala medier och berättande i film. Stöttar regioner, kommuner, skolor m.fl. som vill utbilda sig inom MIK-frågorna.
 • Statens medieråd – erbjuder digital lektionsbank kring MIK i olika former, bl.a. om upphovsrätt, propaganda och bildens makt, könsnormer i bildspråket.
 • Forum för visuell praktik har tagit fram en pedagogisk broschyr om Kamerans ABC som är ett verktyg för MIK-frågor (finns på svenska, engelska, arabiska och kurdiska). Nyligen avslutades ett pilotprojekt som drevs av Gävle Kommun på ett antal förskolor, resultatet kan ni läsa mer om här. Ni kan också ta del av den digitala inspirationsdag kring projektet som arrangerades i mars 2021.
 • Webbinarieserie om film i kulturskolan – Filmregionerna i samarbete med Filminstitutet har producerat samtal kring hur man kan jobba med film på kulturskolan, och kan vara intressant även för er som vill använda film i undervisningen.
 • Vill ni prova att göra film i skolan kan vi utöver Filmriket rekommendera Liten Filmhandbok, som våra kollegor på Film i Västernorrland skapat, den finns även på engelska och arabiska.
 • Även hos Kultur i Väst har de tagit fram spännande broschyrer, som Att fånga filmkänslorna, Animationskokboken – filmrecept för kreativa och Filmhandboken – hur du hjälper andra att göra film.
 • Föreningen FOMP – är en oberoende opinionsbildare inom filmpedagogik och en levande webbresurs för media i skolan samt ett starkt nätverk för medlemmar.
 • Introduktion till filmpedagogik – Vita duken som svarta tavlan, bok av Malena Jansson (red.). Samlade texter kring filmpedagogik från skribenter tillhörande filmvetenskapen, utbildningsväsendet, forskning m.fl. områden.

Svenska Filminstitutets stöd till film i skolan

Svenska Filminstitutet fördelar stöd till kommuner för filmverksamhet i till exempel förskola, skola, kulturskola och fritidsverksamhet med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och fördjupade kunskaper om rörliga bilder. Stödet går att söka två gånger om året  (31 mars och 15 oktober), mer info finns på Svenska Filmistitutet.

Kulturrådets stöd

Statens Kulturråd har två olika stöd som kan användas till filmverksamhet i kommunala skolor. Skapande skola delas ut till kommuner för att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Kommunala kulturskolor kan också söka ett utvecklingsbidrag där filmverksamhet kan ingå. Mer information hittas på Statens Kulturråd.

Hur kan vi hjälpa till?

Har ni ytterligare funderingar kring hur ni kan använda er av film i skolan får ni gärna höra av er till någon av våra verksamhetsutvecklare inom film!