Kulturombud

Du som är Kulturombud på din arbetsplats har en mycket viktig funktion att fylla i vårt gemensamma kulturfrämjande arbete.

Du är en betydelsefull länk mellan barnen och gästande artister och i förekommande fall kommunens referensgrupp. Ditt arbete kan verkligen bidra till att kulturverksamheten utvecklas och förbättras såväl kvalitativt som kvantitativt på din arbetsplats, och att mötet mellan artist och publik ges bästa möjliga förutsättningar för att bli en positiv upplevelse för alla.

Vi har mycket gott rykte bland alla artister som besöker oss och vi arbetar vidare på att alla ska känna sig nöjda (både artister och publik) efter varje föreställning.

Har du frågor?

Kontakta Lotta Hellsten på Kulturutveckling
026-15 59 57