Tre kulturskribenters perspektiv

Under 2020 förändrades arbetsmarknaden radikalt för kulturskapare globalt såväl som i det lokala och regionala sammanhanget. En av insatserna som Region Gävleborg satte in var två utlysningar av särskilda uppdrag till kulturskapare. En i april och en i november 2020. Syftet var att både möjliggöra konstnärliga och hantverksmässigt spännande skildringar av situationen under den pågående pandemin och att stötta de kulturella och kreativa näringarna i Gävleborg.

I Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 lyfts bland annat följande utvecklingsområden:

  1. Kreativitet genom stöd till det professionella konst- och kulturlivet
  2. Tillgång till konst och kultur.

Att få möjlighet att både utöva och uppleva kultur är centralt för såväl barn och unga som för en intresserad allmänhet och för professionella. En nyckelfaktor för att säkerställa tillgång till konst och kultur för alla i hela länet är att det finns professionella kulturskapare i hela länet och att det är möjligt att verka och utvecklas även i tider av kris.

Kultur Gävleborg, Region Gävleborg avsatte sammanlagt 1.5 miljoner kronor uppdelat på två utlysningar av 67 särskilda uppdrag till kulturskapare i länet under 2020.

Ansökningar gjordes inom Bild och form, Dans, Film och crossmedia, Hemslöjd, Litteratur och Musik. Kriterier för att få uppdrag var professionalitet genom utbildning, tidigare erfarenheter och konstnärlig kvalitet, regional anknytning, nytänkande och bredd i relation till övriga sökanden.

Därutöver anlitades också tre kulturskribenter med regional anknytning för att analysera de konstnärliga verken samt sätta uppdragen och det konstnärliga arbetet i perspektiv. Kulturskribenterna var Valerie Kyeyune Backstrom, Camilla Dal och Stefan Westrin.

Varmt välkommen att läsa kulturskribenternas reflektioner och delar av de intervjuer som de gjort utifrån den första utlysningen!