Coutureprojekt av Matilda Olsson, Mira Svenered och Ylva Sahlström. Särskilt uppdrag inom hemslöjd, våren 2020.

Presentationer av kulturskapare

På grund av coronapandemin förändrades arbetsmarknaden under 2020 radikalt för kulturskapare globalt såväl som i det lokala och regionala sammanhanget. En av insatserna som Region Gävleborg satte in var två utlysningar av särskilda uppdrag till kulturskapare. Nu presenteras arbetet av de kulturskapare som fick uppdrag i den första utlysningen.

Syftet med de särskilda uppdragen var att både möjliggöra konstnärliga och hantverksmässigt spännande skildringar av situationen under den pågående pandemin och att stötta de kulturella och kreativa näringarna i Gävleborg.

Nedan presenteras kulturskaparna som tilldelades uppdrag under den första utlysningen närmare och de berättar var och en om sina egna skisser, verk och arbetsprocesser för att skildra samtiden under rådande pandemi.

Tre kulturskribenter med regional anknytning, Camilla Dal, Stefan Westrin och Valerie Kyeyune Backstrom, har också haft i uppdrag att analysera de konstnärliga processerna samt sätta uppdragen och arbetet i perspektiv.

Läs kulturskribenternas texter här: Tre kulturskribenters perspektiv

Kulturskapare som tilldelades särskilda uppdrag våren 2020