Claes Larssons verk Punkhjärta
Punkhjärta av Claes Larsson. Särskilt uppdrag inom hemslöjd, november 2020 – mars 2021.

Presentationer av kulturskapare

På grund av coronapandemin förändrades arbetsmarknaden under 2020 radikalt för kulturskapare globalt såväl som i det lokala och regionala sammanhanget. En av insatserna som Region Gävleborg satte in var utlysningar av särskilda uppdrag till kulturskapare.

Syftet med de särskilda uppdragen var att både möjliggöra konstnärliga och hantverksmässigt spännande skildringar av situationen under den pågående pandemin och att stötta de kulturella och kreativa näringarna i Gävleborg.

Nedan presenteras kulturskaparna som tilldelades uppdrag under den andra utlysningen närmare och de berättar var och en om sina egna skisser, verk och arbetsprocesser för att skildra samtiden under rådande pandemi.

Kulturskapare som tilldelades
särskilda uppdrag