Region Gävleborg stöttar kulturföreningar för att minska pandemins effekter

Region Gävleborg ställer om vissa delar av budgeten inom kulturområdet för att kunna stötta arrangerande kulturföreningarna i länet under coronapandemin. Därför kan Region Gävleborg nu dela ut 300 000 kronor i bidrag till 19 kulturföreningar som arrangerar professionellt kulturutbud i länet och som har förlorat intäkter när arrangemang inte kunnat genomföras eller publiken uteblivit.

Genom stödet bidrar Region Gävleborg till att det fortsätter att finnas ett vitalt och mångfacetterat kulturliv och kulturellt ekosystem även efter pandemin med bibehållen kompetens och engagemang i länet. Under våren har staten, regionerna och kommunerna utifrån sina olika roller arbetat med insatser för att i möjligaste mån hålla kultursektorn på fötter i krisen. Detta bidrag är en av Region Gävleborgs satsningar som är viktig att genomföra då den ideella sektorn är enormt betydelsefull i vårt län. 

Nu är det klart vilka kulturföreningar som får del av bidraget

Det kom in 35 ansökningar och den totala budget som Kultur- och kompetensnämnden, Region Gävleborg hade beslutat om låg på 300 000 kr. Av de 19 beviljade ansökningarna är tio föreningar verksamma i Hälsingland och nio i Gästrikland. Föreningarna som sökt och beviljats stöd verkar inom områdena kulturarv, teater, film, musik, konst, dans och hemslöjd. Bidraget är endera en ekonomisk kompensation (och ska då användas för intäktsbortfall på grund av inställda arrangemang) eller användas för satsningar i föreningarna som digitalisering, kompetenslyft bland föreningens medlemmar/styrelse, medlemsarbete eller marknadsföring inför uppstart efter pandemin.

De föreningar som beviljats medel är följande:

 • Arbrå Hemslöjdsförening
 • Bjuråkers Hembygdsförening/ Bjuråkersstämman
 • Bollnäs Jazz Club
 • Bollnäs Riksteaterförening
 • Delsbo Filmhus/Svea Bio
 • Delsbostämman/Delsbo hembygdsförening
 • Gävle Jazz Club
 • Gävle kammarmusikförening
 • Gävle teaterförening
 • Hedesunda Dansförening
 • K.F. Backbeatbolaget
 • Kilafors biografförening
 • Kulturföreningen Galleri K
 • Ljusdals Bygdegårdsförening
 • Musica Viva
 • Nordanstigs Teaterförening
 • Ockelbo UNF/Rio biografen
 • Söderhamns Riksteaterförening
 • Vikingaföreningen Fafner