Verket Hybrid I-VI – Kulturpris skapat av Linda Bäckström

Varje år delar Region Gävleborg ut kulturpriser för att stödja, uppmuntra och hedra betydelsefull verksamhet inom kulturområdet. Priset består av ett unikt konstobjekt till varje pristagare. Kulturpriset för åren 2021-2023 är skapat av den Gävlebördiga konstnären Linda Bäckström. Verket heter Hybrid I-VI, 2020, och är en slags hybridisering av landskapsdjuren tjädern i Gästrikland och lodjuret i Hälsingland.

Kulturprisobjekt Hybrid I-VI, 2020 är skapat av Linda Bäckström. Hon har skapat ett verk i sex exemplar till kulturpristagarna under åren 2021-2023. På fotot syns ett av de sex kulturprisobjekten.

Linda Bäckström har fått i uppdrag av Region Gävleborg att skapa ett verk i sex exemplar till kulturpristagarna under åren 2021-2023. Verket heter Hybrid I-VI, 2020.

Skulpturen är gjord i det metalliska grundämnet aluminium, som är jordskorpans vanligaste metall. Aluminium är vida spritt i vårt samhälle med användningsområden som spänner mellan flygplanskroppar till tablettkartor. Detta bidrar med en spänning mellan det tekniska och exklusiva och det folkligt vardagliga i skulpturen.

Verket är en slags hybridisering av landskapsdjuren tjädern i Gästrikland och lodjuret i Hälsingland. I en abstraherad förening möts de båda till utseendet karaktäristiska djuren och representerar det skogstäta Gästrikland och det kuperade Hälsingland i en och samma skulptur.

Tjädern med dess praktfulla fjädrar bildar som en vertikal gloria över lodjuret, som med sin mjuka päls och stora runda tassar markerar sin närvaro genom att trampdynan sätts ner och fångas mitt i steget. Kraft som möter list, ensamt hårt arbete som möter kollektivt engagemang, flexibilitet och karaktärsstyrka som genom Bäckströms verk får representera kulturpristagarnas ovärderliga gärningar för Gävleborg som kulturregion.

Kulturpris 2022

Kulturpristagare nomineras av allmänheten eller andra kulturaktörer. Nomineringsperioden till 2022 års kulturpris är öppen 1 december 2021 - 1 febreuari 2022. Läs mer om hur du kan nominera kulturpristagare: www.regiongavleborg.se/kulturstipendier