Världsarvsstipendiater 2020

Region Gävleborg delar för andra gången ut ett residensstipendium kopplat till Världsarvet Hälsingegårdar. Världsarvsstipendium och residens 2020 tilldelas folkmusikerna Samantha Ohlanders och Linnea Aall Campbell för projektet Världsarvets musik.

Samantha Ohlanders. Foto: Isabella Ståhl.
Linnea Aall Campbell. Foto: Francis Löfvenholm.

Världsarvet Hälsingegårdars residensstipendium är internationellt och kan sökas av personer från hela världen, såväl kulturutövare som forskare, som på ett eller annat sätt har en idé kopplat till Unescos världsarvlista och intresserar sig för världsarvet Hälsingegårdar.

Världsarvsstipendiet består av en månads vistelse på en världsarvsgård samt 5000 euro att använda till sökt projekt. Årets stipendiater Samantha Ohlanders och Linnea Aall Campbell delar på detta.

Världsarvets musik

Hur har det låtit i Världsarvsgårdarnas festsalar? Vilka toner har klingat från fiolerna och vems fotstamp har hållit takten under festtillfällena?

Hälsingegårdarna präglas av en rik folklig konst i form av dekorativt målade rum speciellt byggda för fest. Vid sidan av att visa upp dessa fantastiska rum vid fester var det så klart viktigt att anlita riktigt bra spelmän. Musiken och konsten hänger tätt ihop i allmogekulturens högtidssammankomster. Kanske finns det kopplingar mellan väggmålningarna, interiören och musiken?

Samantha Ohlanders och Linnea Aall Campbell har båda vuxit upp i det myllrande musiklivet i Hälsingland och gjort sig kända som två av landskapets främsta utövare bland den nya generationens folkmusiker.

Genom Världsarvsstipendiet vill stipendiaterna blåsa nytt liv i festsalarna genom att åter fylla dem med den musik som varit en så viktig del av kulturen runt världsarvsgårdarna. Världsarvet Hälsingegårdar kommer genom årets världsarvsstipendiater att upplevas via ljud, musik, estetik och berättelser. Genom att vidare förflytta den ljudliga kulturen till andra världsarv kommer unika möten att uppstå; utbyte av berättelser, kultur, likheter, olikheter och erfarenheter.

Motivering

Världsarvets musik är ett konstnärligt projekt - mitt i samtiden - och likväl djupt förankrat i kulturhistorien. Med en stark medvetenhet om den spänning som ryms mellan dessa poler kommer Samantha Ohlanders och Linnea Aall Campbell att fylla Världsarvet Hälsingegårdars rum med nytt liv och ny musik. Projektet kommer att presenteras genom unika konserter och möten med andra världsarv. Världsarvets musik kommer att klinga ut runtom i världen och ljuda länge, länge.