En av de sju utsedda världsarvsgårdarna, Erik-Anders i Asta, Söderala. Fotograf: Maria G Nilsson

Världsarvsstipendium 2019

Region Gävleborg delade 2019 för första gången ut ett residensstipendium kopplat till Världsarvet Hälsingegårdar. Till 2019 års stipendiat utsågs den norska konstnärinnan Åse Liv Hauan.

Världsarvsstipendiet riktar sig till professionella kulturskapare, forskare och andra som arbetar med eller har koppling till världsarv. Stipendiet är internationellt i syfte att utifrån Världsarvet Hälsingegårdar globalt spegla vårt och andra världsarv i form av konstnärlig utövning, forskning, förkovran eller kompetenshöjande utbyte. Till 2019 års stipendiat utsågs den norska konstnärinnan Åse Liv Hauan.

-Att få hälsa en internationell stipendiat välkommen till Världsarvet Hälsingegårdar känns fantastiskt kul med tanke på att det är första året som stipendiet utdelas. Världsarv är en universell företeelse och genom vårt eget världsarv har vi nu kontakt med andra världsarv i andra länder, säger Magnus Svensson, ordförande i kultur- och kompetensnämnden.

Världsarvsstipendiet består av en summa pengar (5000 euro) och residenset av att stipendiaten under en månad får bo på en av de sju världsarvsgårdarna. Till den första utlysningen inkom sammanlagt 14 ansökningar varav fyra regionala, sex nationella samt fyra internationella sökanden.

Världsarvsstipendiat 2019: Åse Liv Hauan

25 april 2019 beslutade kultur-  och kompetensnämnden att det första Världsarvsstipendiet skulle tilldelas den norska konstnärinnan Åse Liv Hauan.

Motivering

Med ett utforskande konstnärskap, såväl visuellt som taktilt, önskar vi konstnären Åse Liv Hauan en kreativ vistelse på Världsarvet Hälsingegårdar för att där genomföra ett konstnärligt arbete där hon enligt ansökan rekonstruerar denna kontext och skapar nya verk i olika material. Åse Liv Hauan arbetar ofta platsspecifikt i sitt konstnärskap, i en intressant skala och tydlighet, och med en stor förståelse för världsarvets grunder och intentioner. Genom Åse Livs Hauans koppling till världsarvet Vegaöarna ser vi ett självklart brobyggande mellan de båda nordiska världsarven Decorated Farmhouses of Hälsingland och the Vega Archipelago World Heritage Area.

Världsarvet Vegaöarna 

Världsarvet Vegaöarna

Artikel - Gåvan från Ådan

Mer information

Region Gävleborg delar årligen ut kulturstipendier, världsarvsstipendium och kulturpris för att stödja, uppmuntra och hedra betydelsefull verksamhet inom kulturområdet. Världsarvsstipendiet, kulturstipendier och kulturpris delas ut av kultur- och kompetensnämnden vid en ceremoni då alla pristagare och stipendiater medverkar i samband med regionfullmäktige i Bollnäs i juni.

Världsarvsstipendium 2020

Kulturstipendium, världsarvsstipendium och kulturpris