Världsarvets musik – Möt Samantha Ohlanders och Linnea Aall Campbell

Världsarvsstipendiater 2020 - Samantha Ohlanders och Linnea Aall Campbell

Samantha Ohlanders. Foto: Isabella Ståhl.
Linnea Aall Campbell. Foto: Francis Löfvenholm.

 Region Gävleborg delar för andra gången ut ett residensstipendium kopplat till Världsarvet Hälsingegårdar. Årets världsarvsstipendiater är folkmusikerna Samantha Ohlanders och Linnea Aall Campbell.

Samantha Ohlanders och Linnea Aall Campbell har båda vuxit upp i det myllrande musiklivet i Hälsingland och gjort sig kända som två av landskapets främsta utövare bland den nya generationens folkmusiker. De har båda studerat vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och sedan arbetat som musiker i olika konstellationer och grupper, men alltid med sina musikaliska rötter i Hälsingland.

- Vi har länge velat göra ett projekt kring Världsarvet Hälsingegårdar, det känns fantastiskt att nu få stöd i detta, säger Samantha Ohlanders.

 

Världsarvets musik

Konst och musik har alltid varit en viktig del av kulturen kring världsarvsgårdarna. Samantha och Linnea vill använda världsarvsstipendiet till att blåsa nytt liv i världsarvsgårdarnas festsalar genom att åter fylla dem med musik. De vill göra en skiva och ett konsertprogram med avstamp i Hälsinglands världsarvsgårdar. De är också intresserade av att bygga broar mellan olika världsarv och hoppas att skivan och konsertprogrammet kan bidra till att människor kan uppleva Hälsingegårdarna på ett nytt sätt, som inte är knutet till den fysiska platsen.

- Tänk till exempel en konsert med musik, historier och estetik kopplat till Världsarvet Hälsingegårdarna uppfört vid ett av de andra världsarven. Det klingande materialet som tillhör Hälsingegårdarna men uppfört på en ny plats med egna historier och berättelser där de fysiska förutsättningarna är helt annorlunda. Vad som händer i det mötet är vi intresserade av att utforska, berättar Samantha och Linnea. 

Motivering

Samantha Ohlanders och Linnea Aall Campbell tilldelas Världsarvsstipendium 2020 med motiveringen: 

Världsarvets musik är ett konstnärligt projekt - mitt i samtiden - och likväl djupt förankrat i kulturhistorien. Med en stark medvetenhet om den spänning som ryms mellan dessa poler kommer Samantha Ohlanders och Linnea Aall Campbell att fylla Världsarvet Hälsingegårdars rum med nytt liv och ny musik. Projektet kommer att presenteras genom unika konserter och möten med andra världsarv. Världsarvets musik kommer att klinga ut runtom i världen och ljuda länge, länge.