Kulturstipendier och kulturpris 2019

Region Gävleborg delar årligen ut kulturstipendier och kulturpris för att stödja, uppmuntra och hedra betydelsefull verksamhet inom kulturområdet.

Kulturpriser och kulturstipendier delas i första hand ut till enskilda utövare inom kulturområdet som är bosatta inom Gävleborgs län eller som genom sin verksamhet eller person har anknytning till länet.

Vid en särskild ceremoni i samband med regionfullmäktige i Bollnäs 4 juni kommer kultur- och kompetensnämnden dela ut kulturprisen i form av konstverk utförda av Anna Åstrand. Dessutom tilldelas kulturstipendiaterna stipendium om vardera 25 000 kronor.

Intervjuer med pristagare och stipendiater

Kulturstipendier

Region Gävleborgs kultur- och kompetensnämnd har beslutat att dela ut sex kulturstipendier. 2019 års kulturstipendiater är Johan Davidsson (hemslöjd), Katarina Widholm (litteratur), Joanna Lombard (konst), Johanna Sandström (teater), Karolina Palmgren (dans) och Marko Kattilakoski (film), Gävle. 

Kulturpristagare

Till kulturpristagare utses Peter Jonaszon (musik/kulturarv) och Katarina Kallings (kulturarv).

Motiveringar för kulturstipendiater 2019

Johan Davidsson, hemslöjd

Under två somrar har Johan Davidsson med stor entusiasm arbetat med trä och smide i Arbrå och börjat bygga ett kontaktnät för att kunna förverkliga sin dröm. Johan är en ung, nyutbildad träslöjdare och varmsmed som brinner för det historiska och handgjorda. Med kunskaper inom områdena trä, smide och läder har han beslutat att etablera sig i Hälsingland och starta eget. Ambitionen är att sprida förståelse och intresse för det handgjorda till allmänheten. Han vill visa på det positiva i såväl traditionell tillverkning med mycket enkla redskap, som i hållbara, kvalitativa och funktionella nya föremål tillverkade i en anda från förr.

Region Gävleborg vill med stipendiet uppmuntra till att Johan Davidsson fullföljer sin dröm och etablerar sig och utvecklar sin verksamhet i vårt län.

Johan Davidsson är född 1994, släkten kommer från Sandviken. Han har själv bott säsongsvis i Hälsingland och ämnar flytta till Bollnäs efter studierna på Sätergläntan Institutet för Slöjd & Hantverk 2014-2019.


Katarina Widholm, litteratur

Katarina Widholm debuterade för tio år sedan och är sedan 2018 verksam på heltid som författare och skribent. I hennes omtyckta barnböcker söker sig barnen gärna till den äldre generationen, naturen och djuren för att hitta tröst, vänskap och mening. 

Just nu skriver Katarina på ett större projekt som utspelar sig på 30-talet och som handlar om en ung kvinna som lämnar Hudiksvall för att bli hembiträde i Stockholm strax innan krigsutbrottet. Projektet innebär en utveckling i Katarinas författarkarriär mot nya teman och en ny målgrupp.

Region Gävleborg vill med stipendiet bidra till att Katarina Widholm kan göra den research, de intervjuer och de resor som behövs för att skrivprojektet ska kunna färdigställas.

Katarina Widholm är född 1961 och har levt och verkat i Nordanstig, Söderhamn och Hudiksvall största delen av sitt liv.


Joanna Lombard, konst

Joanna Lombard bodde som litet barn under tio år i kollektivboendet Ljusbacken i Delsbo, ett av progg- och hippierörelsens starkaste fästen och mötesplats inom 70-talets ”gröna vågen”-rörelse. Där samlades människor från såväl Norden som Frankrike, Österrike och Amerika. Här har platsen, tiden och dess genomströmning av ideologier kommit att fungera som en tematisk plattform för hennes eget konstnärliga berättande.

Joanna Lombard är en väletablerad konstnär i såväl Sverige som internationellt men återkommer ofta till sin uppväxt och barnets perspektiv på platsen Ljusbacken i sina verk. 

Region Gävleborg vill med stipendiet uppmuntra till att hon vidare utforskar tematiken både genom att skapa nya verk, men också genom utformandet av en planerad dokumentär bok som samlar aspekter av platsen och rörelsen.

Joanna Lombard är född 1972 och uppvuxen i Ljusbacken, Delsbo.


Johanna Sandström, teater

Johanna Sandström är skådespelare, regissör och projektledare baserad i Nordanstig. Hon arbetar med flera olika projekt i länet bland annat dramatiskt gestaltande för barn och med att synliggöra kulturarv och samhällsfrågor. Hon är intresserad av relationen mellan publik och skådespelare och olika typer av platsspecifikt berättande.

Johanna Sandström vill använda stipendiet till att utveckla pjäsen Elsa, Maja, Stina och jag, som handlar om fyra kvinnor: henne själv, en samisk aktivist i början av 1900-talet, hennes egen farmors faster som gifte sig med rasbiologen Lundborg samt samekvinnan Stor-Stina som under mitten av 1800-talet visades upp på teatrar och museer i Europa.  Pjäsen handlar om samisk identitet, rasbiologi, exotifiering, gruvexploatering, kolonialism och hennes egen längtan till det samiska. Med monologen vill hon turnera runt i länet och rikta sig till unga vuxna. 

Region Gävleborg tilldelar Johanna Sandström stipendiet med förhoppningen att det bidrar till att synliggöra den samiska historian i vårt län. Just nu finns en möjlighet att skriva historia innan spåren av de delar av det samiska kulturarvet, som förtrycktes och marginaliserades kring förra sekelskiftet och vidare under 1900-talet, är osynliggjorda.

Johanna Sandström är född 1984 och har en regional koppling till Jättendal.


Karolina Palmgren, dans

Karolina Palmgren är både butohdansare och svensk folkdansare med rötter i Delsbo. Hon har ett mångårigt arbete bakom sig där hon undersökt folkligt traderad dans i vitt skilda kulturer och tider. Butoh uppstod under efterkrigstidens turbulens i Japan och har sedan överförts från dansare till dansare. Hon har konsekvent låtit kärnan av sitt konstnärskap utvecklas genom de arv hon bär med sig, fysiskt och konstnärligt.

Karolina Palmgren är intresserad av vad kroppslig tradering kan innebära i en fördjupad process. Hon vill med kulturstipendiet utforska sätt att väva samman svensk folklig danstradition med butoh. 

Region Gävleborg tilldelar Karolina Palmgren stipendiet med förhoppningen att utforskandet kommer att resultera i ett nytt verk som hon angett att hon ämnar arbeta med under sitt kommande arbetsstipendium på Dans Plats Skog (utanför Söderhamn hösten 2019) och att det därigenom kan bli tillgängligt även för en danspublik i länet.

Karolina Palmgren är född 1980 och uppvuxen i Delsbo.


Marko Kattilakoski, film

Marko Kattilakoski har lyckats sprida sin film både innanför och utanför länets gränser. Hans filmer har visats på ett 50-tal filmfestivaler runt om i världen och mottagit flera priser. Med ett starkt engagemang och stor berättarglädje entusiasmerar Marko flera till att tillsammans med honom, eller själva, åstadkomma stora filmer trots små medel. Hans senaste film The Music of John Low är en genremässigt smal film inom noir/skräck/drama, men med bred uppslutning i länet. I produktionen samarbetade han med bland andra Gävle Symfoniorkester, Järnvägsmuseet, Alborgen Äventyrshus och många människor i sitt personliga nätverk. 

Region Gävleborg vill med stipendiet ge Marko Kattilakoski tid att påbörja arbetet med sitt nästa projekt och avsluta det förra.

Marko Kattilakoski är född 1968 och bosatt i Gävle.


Motiveringar för kulturpristagare 2019

Peter Jonaszon, musik

Peter Jonaszon har under många år bidragit till ett levande och livskraftigt kulturliv genom sitt engagemang i Dellenbygdens föreningsliv. Han kom till Dellenbygden som en del av gröna vågen på 1970-talet och har betytt mycket för näringsliv, föreningsliv och social sammanhållning i bygden. Just nu är han ordförande i Delsbo Hembygdsförening, och därmed en central kraft på Delsbostämman, tillika aktiv i kulturföreningen Dellenkultur, Scenkonst Hudiksvall och Dellarnas Kyrkbåtsroddare. Han är också en av initiativtagarna till det framgångsrika och hyllade Dellenmejeriet.

”Peter Jonaszon har också spelat stor roll för att skapa mötesplatser mellan flyktingar, nyanlända och bofasta dellbor i allehanda sammanhang. Om du besöker Delsbo Forngård och Bygdemuseet ska du inte bli förvånad om det är Peter själv som bjuder dig på en kopp kaffe, umgås med dig en stund och berättar om forngårdens historia. Vem bokar akter, nätverkar, rekryterar nya krafter, lagar rören i källaren på Tingshuset och Dellenkultur? Ofta är det självaste Peter. Om han inte sitter bakom årorna som en av roddarna i någon av kyrkbåtarna, eller anordnar resa för desamma till något vattendrag i Norden som kan tåla besök av båtarna och dess roddare. Många är de spännande akter som gjort nedslag i Hudiksvall och förgyllt scenen där med Peters fix och trix. En rundtur med provsmakning hos Dellenmejeriet bjuder han gärna på. Vi vet inte hur han hinner allt detta men på något sätt gör han det, med ett varmt hjärta, trevligt bemötande och en aldrig sinande idérikedom.” – ur nomineringen


Katarina Kallings, kulturarv

Katarina Kallings har drivit Sveriges Fängelsemuseum från ideell basis till ett statligt finansierat museum lokaliserat i Gävleborg. Museet ansvarar för kriminalvårdens kulturarv i två äldre fängelselokaler. Sedan 2004 har utställningar visats i cellfängelset och sedan 2005 i slottshäktet. Museet dokumenterar, problematiserar och levandegör kriminalvårdens historia och arbetar även med uppsökande verksamhet, samarbeten, sociala medier och program.

Katarina Kallings har visat på en drivkraft och ett mod att med ett genomsyrande humanistiskt perspektiv lyfta fram klass- och genusaspekter på brott och straff genom århundraden. I samarbete med konstnärer och forskare och en bredd av samhällsaktörer genom utställningar, projekt och pedagogik samt populärkultur och analys arbetar hon för att utveckla kulturarvsinstitutionen till ett attraktivt besöksmål och en viktig kulturaktör i länet och vår samtid.