En av de sju utsedda världsarvsgårdarna, Erik-Anders i Asta, Söderala. Fotograf: Maria G Nilsson

Världsarvsstipendium 2020

Region Gävleborg delade 2019 för första gången ut ett residensstipendium kopplat till Världsarvet Hälsingegårdar. Stipendiet kommer från och med 2020 att delas ut årligen i samband med Kultur Gävleborgs övriga stipendium.

Världsarvsstipendiet är internationellt i syfte att utifrån Världsarvet Hälsingegårdar globalt spegla vårt och andra världsarv i form av konstnärlig utövning, forskning, förkovran eller kompetenshöjande utbyte.

Stipendiet riktar sig till professionella kulturskapare, forskare och andra som arbetar med eller har koppling till världsarv och som verkar för att sprida tanken kring världsarven som handlar om samarbete över statsgränserna; ”To co-operate in the spirit of solidarity in support of World Heritage conservation.”

-Världsarv är en universell företeelse och genom vårt eget världsarv har vi nu kontakt med andra världsarv i andra länder, säger Magnus Svensson, ordförande i kultur- och kompetensnämnden.

Ansökan ska innehålla ett förslag på projekt/tema/idé som på ett eller annat sätt kopplar ihop världsarvet Hälsingegårdar med andra världsarv nationellt eller internationellt.
Världsarvsstipendiet består av en summa pengar (5000 euro) och residenset består av att stipendiaten under en månad får bo på en eller två av de sju utsedda världsarvsgårdarna.

Stipendiaten kommer även att ha tillgång till transportmedel under perioden. Resa till och från Hälsingland bekostas.

Världsarvet Hälsingegårdar består av sju gårdar. De gårdar som är aktuella att bo på är Kristofers i Järvsö www.kristofers.se och Erik Anders utanför Söderhamn www.erik-anders.se

 Ansökningsperioden för Världsarvsstipendium 2020 pågår från 2 december 2019 till 2 februari 2020. 

Världsarvsstipendiater 2020: Samantha Ohlanders och Linnea Aall Campbell

Världsarvsstipendium och residens 2020 tilldelas folkmusikerna Samantha Ohlanders och Linnea Aall Campbell för projektet Världsarvets musik.

Läs mer om Samantha Ohlanders och Linnea Aall Campbell:  www.regiongavleborg.se/varldsarvsstipendiater-2020

Mer information

Så ansöker du om Världsarvsstipendium: 
www.regiongavleborg.se/kulturstipendier

Läs mer om Världsarvet Hälsingegårdar: 
www.varldsarvethalsingegardar.se

In English

Residence Scholarship for the World Heritage site Decorated Farmhouses of Hälsingland