Sara-Vide Ericson

Kulturstipendiat 2021 – Sara-Vide Ericson, bild- och formkonst

Sara-Vide Ericsson. Foto: Christian Larsson

Vad betyder det för dig att få det här stipendiet?

Det betyder jättemycket! Det är skitkul med uppmuntran från den plats och det län man jobbar från, Älvkarhed i Ovanåker. Men det är också ett medel att kunna göra det jag skrev i min ansökan, research av kulturellt laddade föremål och museisamlingar i länet, likt arkeologi i måleriets form.

Blev du förvånad att du fick det?

Ja, man skickar ju många ansökningar och så fort man skickat en ansökan så glömmer man nästan bort den. Man kan aldrig räkna med stöd och bidrag, de kommer lite som överraskningar.

Hur har ditt arbete påverkats av pandemin?

Många planerade utställningar har ändrat form och villkor såklart, vissa ställdes in helt och tempot skruvades ner lite överlag. Det finns både för och nackdelar med det, kände jag. Tänker att kulturarbetare i synnerhet är vana att anpassa sig efter rådande omständigheter, tyvärr ibland till gränsen av självutplåning - de är ju överlevare! Och nog har den här tiden varit utarmande för många, tyvärr är nog de svagaste de mest drabbade, som tex oetablerade krafter.

Vad betyder kultur för dig?

Jag tycker det är det friaste språket vi har, där vi kan prata om vad det innebär att vara människa och beskriva det i ord, text och bild. Och man kan göra det helt utan att självcensurera sig.


Motivering till kulturstipendiet

Sara-Vide Ericson, med en Magisterexamen i Fri Konst från Kungliga Konsthögskolan, arbetar med ett starkt, samtida måleri i Älvkarhed i Ovanåker. Hon har gjort uppmärksammade utställningar på bland annat Göteborgs Konsthall, Bonniers Konsthall, Kalmars Konstmuseum samt i Gävleborgs län på både Hälsinglands museum och Länsmuseet Gävleborg.

Sara-Vide Ericsons måleriska anslag vibrerar. Det är laddat med ett omisskännligt temperament och manar fram motiv som både är precisa och undflyende i sina scener, skikt och djup. Här möter vi ett måleri som har förmågan att tala om olika villkor och sinnesstämningar, om det egna jaget och hur det, såväl mentalt som kroppsligt, vadar ner i och träder fram ur specifika omgivningar i Hälsingland. Det är skildringar som gärna uppehåller sig vid det personliga och närbelägna, men som har den konstnärliga kraften att sprida bilden av dessa landskap till andra delar av Sverige och runt om i världen. Platser för henne välbekanta och nära blir allmängiltiga i måleriet och som hon själv formulerar det som ”ett mentalt skafferi, bibliotek eller notförteckning för platser som i bildvärldarna kan fylla betraktaren med den kraft som målningen ska bäras av.”

Med stipendiet önskar Sara-Vide Ericson göra research för ett annat perspektiv. Genom konstnärliga undersökningar av kulturellt laddade föremål och museisamlingar i länet, likt arkeologi i måleriets form, vill hon vidga förståelsen av en plats.

Region Gävleborg tilldelar Sara-Vide Ericson kulturstipendium 2021 och vill därigenom lyfta fram ett av våra starka konstnärskap i länet och landet och bidra till Sara-Vide Ericsons möjligheter att fördjupa sin praktik ytterligare.