Niels Hebert

Kulturpristagare 2021 – Niels Hebert, kulturskribent, författare och debattör

Vad betyder det för dig att få det här stipendiet?

Jag blev väldigt glad, förstås. Det kom helt oväntat, men som verksam person vill jag se det som en uppmuntran till fortsatt arbete, inte tänka att priset enbart handlar om det jag har gjort.

Blev du förvånad att du fick det?

Ja, verkligen! Roligt att Anders Norén fick det andra kulturpriset. Han gör ett storartat jobb för att sprida konsten, även på landsbygden.

Hur har ditt arbete påverkats av pandemin?

På två sätt. Trist att inte kunna träffa människor som vanligt, men isolering kan vara bra för koncentrationen …

Vad betyder kultur för dig?

Kultur är en sektor som finns vid sidan av ekonomin. Inom kulturen gör människor sällan saker för en marknad. Å ena sidan är det svårt att i en ekonomi med begränsade resurser motivera kultur, å den andra är det svårt för politiken att säga att ”kultur betyder ingenting”. Kultur kan öppna nya världar. Kultur kan få folk som aldrig stått på en scen att göra det, eller människor som aldrig tecknat att teckna. De krafter som släpps loss genom kulturen kan förändra ens liv. Och förhoppningsvis bidra till ett bättre samhälle.


Motivering till kulturpriset

Niels Hebert är kulturskribent, debattör, författare och ideellt engagerad för integration genom konst, kultur och språk. Han har ett till synes osvikligt engagemang och en aktsam omdömesförmåga med vilka han har följt det regionala konstfältet över tid. Som konstkritiker har han genom sitt sätt att reflektera över konstnärliga gestaltningar och skickligheten i att formulera sig kring dessa i ord, bidragit till att upplevelsen av konsten har kunnat förgrena sig i landet och delas med fler.

Även om de enskilda verken ofta har haft en avgörande betydelse för Niels Heberts kritik, så har just möjligheten att mötas i konsten varit återkommande i hans förhållningssätt till konst och kultur. Läsare av hans kritik i såväl Gävleborg som nationellt har fått följa med i en skrivande kamp för konstnärlig frihet, yttrandefrihet och fristäder.

Niels Heberts engagemang har också kommit till uttryck genom föreläsningar och deltagande i panelsamtal samt, under det senaste decenniet, genom arbetet i exempelvis kulturföreningen Kulturums många initiativ. Här har uttryck från olika kulturer, språk och generationer sammanförts, synliggjorts och getts plats i både personliga möten och den bredare samhällsdebatten.

Region Gävleborg vill med kulturpriset 2021 hedra konstkritikern, författaren och eldsjälen Niels Hebert i Ockelbo för sin förmåga att reflektera över konsten och lyfta vikten av den konstnärliga friheten och yttrandefriheten i det offentliga samtalet och samhällsstrukturerna.