Anders Norén

Kulturpristagare 2021 – Anders Norén, ideellt engagerad inom konst-Sverige

Vad betyder det för dig att få det här stipendiet?

Jag måste säga att jag blev överraskad. Det är ändå en erkänsla att den tid man lägger ner betyder någonting för någon eller några. Att dessutom få det på regionnivå känns stort.

Blev du förvånad att du fick det?

Ja! Man har ju läst att det finns priser, men räknat med att det går till dem som utövar kultur, och inte till en kulturbyråkrat. Jag har lyxen att nu kunna ägna mycket tid åt någonting som följt mig hela livet men tidigare kommit i andra hand.

Hur har ditt arbete påverkats av pandemin?

Pandemin har självklart drabbat många konstföreningar inklusive Söderhamns med inställda utställningar och andra aktiviteter. Å andra sidan har zoomandet inneburit fler kontakter på nationell och regional nivå. På det viset har vi fått bättre kontakt med kollegor och minskade avstånd mellan centrum och periferin.

Vad betyder kultur för dig?

Jag tror det här året som vi har passerat är nästan svaret. Många upplever samma som jag, tar man bort kulturen så blir livet väldigt mycket tråkigare och fattigare. Äta, sova och jobba räcker ett tag, men du behöver mer stimulans och vyer och det är det som kulturen ger oss.


Motivering till kulturpriset

Anders Norén är en stor tillgång inom den ideella idéburna sektorn i länet vad gäller att främja det lokala engagemanget inom kulturlivet och sätta det i ett större perspektiv. Under 15 års tid har han varit ordförande för Söderhamns konstförening. Genom sitt engagemang har konstföreningen, med Söderhamns kommuns utställningslokal Kvarnen som utgångspunkt, erbjudit utställningar, föreläsningar, konstvisningar, events och projekt.

Anders Norén har arbetat för att intresse och arrangörsvilja i olika grupperingar i lokalsamhället ska förena sina krafter och överbrygga generationsklyftor. På så sätt har han bistått i att möjliggöra ett vitalt konst- och kulturliv på orten med en bred publik förankring.

I sin roll som ordförande för Sveriges Konstföreningar Gävleborg har han arbetat med att stärka relationerna och kunskapen om konst på den regionala nivån inom de ideella konstföreningarna i länet. Regionalt har kunskapsdagar och kurser i konst- och arkitekturhistoria arrangerats under flera år för medlemmarna i länets ideella konstföreningar tillsammans med studieförbund. Samtidigt har Anders Norén genom förtroendeuppdrag på ett uppskattat vis lyft frågor på den nationella nivån genom Sveriges Konstföreningars riksorganisation.

Region Gävleborg vill med 2021 års kulturpris hedra Anders Norén i Söderhamn för hans osvikliga ideella engagemang för konsten lokalt, regionalt och nationellt och sitt sätt att driva, samla och lyfta fram andra människor på ett ödmjukt sätt, som gör föreningslivet livskraftigt och meningsskapande för många.