Kulturstipendier och kulturpris 2021

Region Gävleborgs kultur- och kompetensnämnd delar årligen ut kulturstipendier och kulturpris för att stödja, uppmuntra och hedra betydelsefull verksamhet inom kulturområdet. För 2021 delas sex kulturstipendier och två kulturpriser ut.

Kulturstipendium om vardera 50 000 kronor och kulturprisen i form av konstverk utförda av Linda Bäckström delas ut vid en ceremoni i samband med regionfullmäktiges sammanträde i juni.

2021 års kulturpristagare är Anders Norén i Söderhamn och Niels Hebert i Ockelbo, båda för att under lång tid ha varit betydelsefulla för kulturlivet i länet.

Årets kulturstipendiater är Henrik Westlund inom slöjd och musik, Karin Nilsson inom litteratur, Nea Landin inom dans och crossmedia, Sara-Vide Ericson inom bild och form, David Hammarberg inom cirkus och Alice Andersson inom musik och teater.

Årets pristagare och stipendiater - intervjuer och motiveringar