Kulturstipendier och kulturpris 2020

Region Gävleborg delar årligen ut kulturstipendier, världsarvsstipendium och kulturpris för att stödja, uppmuntra och hedra betydelsefull verksamhet inom kulturområdet.

Region Gävleborgs kultur- och kompetensnämnd har beslutat att 2020 dela ut sex kulturstipendier och utse två kulturpristagare. Kulturstipendium om vardera 50 000 kronor och kulturprisen i form av konstverk utförda av Anna Åstrand delas ut vid en ceremoni i samband med regionfullmäktiges möte i Bollnäs den 2 juni.

Kulturstipendium

2020 års kulturstipendiater är Ulla-Maria Andersson inom Litteratur, Julia Ehrstrand inom Dans, Joakim Forsgren inom Bild och form, Salad Hilowle inom Film/rörlig bild, Per Norén inom Hemslöjd och Viktor Zeidner inom Musik.

Kulturstipendier delas i första hand ut till enskilda kulturutövare inom kulturområdet som är bosatta i Gävleborgs län, eller som genom sin verksamhet eller sin person har anknytning till länet.

Kulturpris

Till kulturpristagare utses Kerstin Svevar inom Litteratur och Lena Eriksson inom Hemslöjd och lokalhistoria.

Kulturpris delas ut till personer som nominerats för att under lång tid ha varit betydelsefulla för kulturlivet i länet.

Motiveringar för kulturstipendiater 2020

Ulla-Maria Andersson - Litteratur

Ulla-Maria Andersson debuterade som författare 2014 och har sedan dess skrivit tre romaner som fått stor uppmärksamhet och fina recensioner. Romanerna är självbiografiskt baserade och berättar om psykisk ohälsa i barndomsfamiljen, övergrepp, missbruk, kriminalitet och vistelse på kvinnofängelse. Ulla-Marias förmåga att skapa kvalitativ och engagerande konst av egna upplevelser imponerar och inspirerar.

Nu vill Ulla-Maria Andersson starta ett nytt romanprojekt, som bygger på hennes mormors och mormors mors liv. Berättelsen, som inleds 1867, kommer att följa huvudkaraktären Karolina och hennes dotter Jenny och genom dem spegla fattiga och utsatta kvinnors levnadsvillkor under sent 1800- och tidigt 1900-tal. Romanserien startar på Öland men utspelar sig till stora delar i Gävle. Hon vill med stipendiet under en period kunna hyra boenden i Gävle och på Öland för att göra research på arkiv och gå på djupet i skrivprocessen.

Region Gävleborg tilldelar Ulla-Maria Andersson kulturstipendium för att på så sätt uppmuntra till hennes fortsatta litterära arbete, som skildrare av vårt läns och dess befolknings historia.

Ulla-Maria Andersson är född 1956 och bosatt i Hudiksvall.

Julia Ehrstrand - Dans

Julia Ehrstrand är frilansande dansare, koreograf och pedagog inom den moderna dansen nationellt och internationellt. Hon driver bland annat Ehrstrand Dance Collective. 

Julia är född 1981 och ursprungligen från Viksjöfors, Ovanåker dit hon kontinuerligt återvänder för att undervisa på Viksjöforsbaletten och anordna internationella residens och workshops. På det sättet sprider och ger Julia tillbaka av sin kunskap till lokalsamhället och länet.

Julia Ehrstrand har en lång karriär bakom sig med undervisande uppdrag på The Juilliard School, The Jose Limon Dance Company, Kungliga Svenska Balettskolan, DOCH – School of Dance and Circus, Steps on Broadway, Peridance Capezio Center, Amsterdam School of the Arts och många fler. Hennes verk har presenterats på scener i USA, Europa och Asien.

Region Gävleborg tilldelar Julia Ehrstrand kulturstipendium för hennes driv att skapa mer dans på landsbygden och arbete med att möjliggöra utbyten mellan internationella dansare och ungdomar från länet, samt för hennes skicklighet som dansare, koreograf och pedagog.

Julia Ehrstrand är född 1981 och växte upp i Viksjöfors i Ovanåker.

Joakim Forsgren - Konst

Joakim Forsgren är verksam som konstnär och curator. Innan sin studietid vid Konstfack i Stockholm läste han vid Vasaskolan samt den förberedande Konstskolan i Gävle. Han har återkommande haft utställningar och drivit projekt i Gävleborg och är en väletablerad konstnär som ställt ut och arbetat med konstnärliga projekt i såväl nationella som internationella sammanhang.

Genom sin konstnärliga och curatoriella praktik är han observant på de tillfälligheter i samhällsbilden som kan bidra till subtila undermineringar av ideologiska strukturer. I flera av sina arbeten återkommer han till hur exempelvis olika föreställningar om nationell identitet normaliseras och hur konsten kan synliggöra och problematisera dessa processer. Under de senaste åren har han också intresserat sig för degenerativa sjukdomar som Parkinson och Alzeimers och noga följt aktuell forskning inom dem. Han planerar nu för ett tvärsektoriellt och interdisciplinärt samarbetsprojekt i gränslandet mellan konst och vetenskap som kretsar kring alternativa behandlingstekniker vid just degenerativa sjukdomar.

Region Gävleborg tilldelar Joakim Forsgren kulturstipendium för hans driv som konstnär och curator och för att ge honom möjlighet till förkovring inom sitt interdisciplinära intresseområde inom samtidskonsten.

Joakim Forsgren är född 1981 i Skutskär och nu bosatt i Stockholm.

Salad Hilowle - Film

Salad Hilowle är konstnär, med en MFA (Master of Fine Arts) från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och filmare. Hans uttryck rör sig mellan konstnärlig gestaltning och dokumentärt berättande. Med sin personliga stil och filmspråk skapar hans filmer känslor och ger plats för nya tankar. Salad Hilowle har med sin Gävletrilogi kortfilmer: Erinra, Brev till Sverige och Scener från stad no 13, nått ut till en miljonpublik både på TV och på filmfestivaler. Han är på så sätt en utmärkt ambassadör för Gävleborg. Filmserien har på ett unikt sätt ifrågasatt nationalitet och tillhörighet och satt fingret på identitet. Med kortfilmen Waryaa, som visades på SVT i samband med riksdagsvalet 2018, beskrev Salad Hilowle situationen för somalier i Gävle och Sverige. Hans sätt att skildra Gävle och svensk nostalgi är lika säreget pricksäkert som inspirerande och självreflektivt, för såväl filmskaparen som för tittaren.

Region Gävleborg tilldelar Salad Hilowle kulturstipendium för att uppmuntra till vidareutveckling av hans redan starka filmspråk, samt för tid till att utforma kommande projekt.

Salad Hilowle är född 1986 och uppvuxen i Gävle, nu bosatt i Stockholm.

Per Norén - Hemslöjd

Per Norén är en ung, uppmärksammad och mycket driven slöjdare som bemästrar träet med en mycket utvecklad precision och känsla för form och detaljer. Med stor skicklighet och säkert formspråk täljer Per Norén unika slevar och krympburkar, som han presenterar med stämningsfulla och vackert ljussatta bilder och naturpoetiska texter på Instagram under namnet Spångossen. Sina tusentals följare vill han inspirera till att slöjda, för att stärka långsiktigt välmående för både människor och natur. Per vill framöver sprida täljning till ännu fler, genom att göra filmer för Youtube där såväl hans egen kompetens som andras inom det immateriella kulturarvet får lyftas fram. Han vill bland annat arbeta mer med slöjdarporträtt, för att marknadsföra slöjdare, slöjden och hållbarhet men också dansen, folkmusiken och berättandet.

Region Gävleborg tilldelar Per Norén kulturstipendium för hans ambitioner med att främja intresset för slöjden och dess kontext och för att vidareutveckla sin gedigna form- och detaljkänsla och hantverkskompetens.

Per Norén är född 1993 och verksam i Bollnäs.

Viktor Zeidner - Musik

Viktor Zeidner är kompositör, musiker och DJ. Han har i 20 års tid gjort mer än 2500 framträdanden runt om i världen och då med skivspelare som sitt huvudsakliga instrument. Han har också genom åren skapat musik i samarbeten med Folkteatern Gävleborg, olika danskompanier i landet och till konstinstallationer. Under pseudonymen Slim Vic har han samarbetat med bland annat artister som Görgen Antonsson, Lehnberg och Singular. Viktor Zeidner är också medlem i banden Hawaii (Johan Sundberg), OLÅT (Eva Lindal, Thomas Bjelkeborn & Ida Lundén) och Alderholmens Futuristiska (Olle Oljud & LEHNBERG).

Viktor Zeidner är en stark företrädare för utvecklingen av elektronmusiken och tänjer hela tiden gränserna inom genren genom att använda en DJ:s redskap och kunnande i skapandet av nya kompositioner. Han arbetar med tekniken glitch scratch, där han använder många skivspelare samtidigt. Han vill med kulturstipendiet kunna arbeta för att förfina tekniken, fördjupa hantverket och förhöja den konstnärliga nivån med skivspelare/turntable som instrument.

Region Gävleborg tilldelar Viktor Zeidner kulturstipendium så att han kan vidareutveckla sitt utforskande inom glitch scratch och så småningom möta en publik såväl i Gävleborg som på andra platser.

Viktor Zeidner är född 1981 och uppvuxen och verksam i Gävle, nu bosatt i Stockholm.

Motiveringar för kulturpristagare 2020

Kerstin Svevar - Litteratur

Kerstin Svevar har med sin breda kunskap och sin entusiasm under många år bidragit till skrivandets och läsandets utveckling i länet. Hon har varit engagerad i skrivande på både ideell basis och inom sitt arbete. Kerstin var till exempel med och utvecklade Skrivarlinjen på Bollnäs Folkhögskola 1993 och arbetade där i tjugo år. Numer är hon engagerad som skrivarcoach. Skrivarlinjerna har blivit en viktig mötesplats för blivande författare i Gävleborgs län. De har bland annat lett till att ett flertal skrivare har debuterat som författare inom såväl barn- och ungdoms- som vuxenlitteratur.

I Lokatten, Skrivare i Hälsinglands medlemstidskrift, har Kerstin ett återkommande inslag med språk-och skrivtips, något som uppskattas av föreningens medlemmar. Kerstin Svevar har gett ut ett 50-tal läroböcker i svenska samt ett stort antal barn-och ungdomsböcker. Hon har vid ett flertal tillfällen låtit allmänheten få ta del av olika skrivaralster vid offentliga framträdanden och har arbetat med musikteater där hon både varit ledare och skrivit många pjäser för barn, unga och vuxna.

Region Gävleborg tilldelar Kerstin Svevar 2020 års kulturpris för att hylla de insatser hon har gjort för såväl skrivandet som läsandet under flera decennier i Gävleborgs län.

Kerstin Svevar är född 1950 och bosatt i Bollnäs.

Lena Eriksson - Hemslöjd och lokalhistoria

Lena Eriksson är unik med sin breda lokalhistoriska kunskap om Gävleborg (främst Gästrikland), från förhistorisk tid till nutid. Hon har under flera år varit styrelseledamot i Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund och är sedan ca 10 år sekreterare i Bomhus hembygdsförening.

Lena Erikssons arbete har mest skett i det tysta trots att hennes breda kunskap har kommit länet till del på en rad olika sätt. Hon har genom sitt engagemang i Bomhus hembygdsförening hållit stadsvandringar på olika platser inom Gävle kommun. Genom studiecirklar förmedlar hon sin djupa kunskap till en bredare allmänhet inom föreningslivet. Hon har även bland annat skrivit om kustfiske, sammanställt en skrift om Bomhus kyrka i samband med dess 100 årsjubileum och skrivit en uppsats om tryckstockarna på Pålsgården i Ockelbo.

Sina kunskaper inom dräktområdet har hon förmedlat genom Folkdansringens dräktsektion och även i Gästriklands dräktråd. I boken Gästrikedräkter, som gavs ut 2006, är Lena en av författarna. Lena Eriksson är en viktig person inom hemslöjds- och hembygdsrörelsen i länet med sin förmåga att memorera och söka fram material och källor från olika arkiv och sätt att bidra till att bortglömd kunskap lyfts fram. Med sitt ödmjuka sätt är Lena ett levande exempel på talesättet att det som sker stort sker tyst!

Region Gävleborg tilldelar Lena Eriksson 2020 års kulturpris för att hylla de insatser hon har gjort för såväl hemslöjd som lokalhistoria under flera decennier i Gävleborgs län.

Lena Eriksson är född 1946 och bosatt i Gävle.