Mimmi Göllas

Kulturpristagare 2022.

Vad betyder det för dig att få det här priset?

Priset har betydelse eftersom det lyfter byggnadsvården som en kulturgärning, att det inte bara är ett jobb som ska göras utan något som förutsätter engagemang och kunskapstörst. Priset skulle behöva brytas ned i bitar och delas med alla de hantverkare som gör det fysiska arbetet med att restaurera våra kulturmiljöer. Tillsammans med dem utgör vi inom sektorn ett pussel med olika bitar av kunskap och erfarenhet som leder till god byggnadsvård.

Vad betyder kultur för dig?

Kultur är ett brett begrepp, men det jag kan lyfta fram är tidsperspektivet. Kultur har utövats av människor under hela sin existens och att det lämnar spår. Det är dessa spår inom hantverket, val av material och metoder, som intresserar mig inom byggnadsvården.

Vad är nästa steg i ditt arbete?

Jag fortsätter som vanligt att undersöka intressanta byggnader och att ordna träffar för byggnadsvårdsintresserade. Det är det jag gjort i mer än 20 år och det verkar som att det bara blir fler frågor ju fler svar vi försöker leta fram, vilket är inspirerande och driver arbetet vidare.


Motivering till kulturpriset

Mimmi Göllas är född 1969, boende i Edsbyn och verksam som byggnadsvårdskonsult via både egen firma och som projektledare på Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet inom Hantverkslaboratoriet vars uppdrag är att dokumentera, säkra och utveckla traditionella hantverkskunskaper inom områdena bygg, kulturlandskap och trädgård. I båda fallen arbetar hon med att dokumentera god praktik och utveckla efterfrågad kunskap inom traditionella byggmaterial och metoder i samverkan med professionella förvaltare och hantverkare inom kulturmiljövården.

Mimmi Göllas har under många år arbetat med Hälsinglands agrara bebyggelse. Hon är, och har varit, en värdefull resurs för de sju gårdarna inom Världsarvet Hälsingegårdar. Där har hon bland annat upprättat vårdplaner och medverkat som antikvarie vid restaureringar, ett arbete som är högt uppskattat av gårdsägarna. Genom sin outsinliga nyfikenhet och ständiga vilja till lärande har Mimmi haft stor betydelse för byggnadsvården i länet. Hon samarbetar föredömligt med hantverkare vilket gett en gedigen kunskap om historiska byggnaders konstruktion. Mimmi Göllas utnyttjar varje uppdrag till att ytterligare fördjupa förståelsen för de metoder och material som använts vid det ursprungliga uppförandet.

Region Gävleborg vill med 2022 års kulturpris hedra Mimmi Göllas värdefulla arbete för framtida bevarande av Hälsinglands kulturhistoriska byggnader; hälsingegårdar i allmänhet och Världsarvet Hälsingegårdar i synnerhet då världsarvet är en miljö som anses unik i världen, vilket därmed har betydelse för hela mänskligheten och ska bevaras för all framtid. Utan kunskap i byggnadsvård finns inte den möjligheten. Mimmi Göllas bidrar därför i allra högsta grad till hälsingegårdarnas bevarande och en levande historia i Gävleborgs län.