Mikaela Steby Stenfalk

Världsarvsstipendiat 2022.

Vad betyder det för dig att få det här stipendiet?

Mitt arbete utgår ofta från efemära samlingar, som ännu inte räknas som arkiv eller uppfattas som kulturarv. Att det arbetet nu kan få ta plats inom ramen för världsarvstipendiet känns otroligt spännande, både för mig som konstnär och för de samlingar jag tar med mig upp till Hälsingegårdarna.

Vad betyder kultur för dig?

Mitt intresse finns i det kollektiva minnet, vilket lägger grunden för hur vi definierar vår kultur. Minnet är förgängligt, men samtidigt beständigt och det är kulturen som håller minnet vid liv. Genom att skildra såväl institutionella som efemära arkiv kan jag, i mitt konstnärskap, synliggöra narrativ som hjälper oss att få syn på både vår historia och vår samtid.

Vad är nästa steg i ditt arbete?

Parallellt med min vistelse i Hälsingegårdarna i augusti kommer jag att fortsätta producera skulpturer till min serie om branden i Notre Dame, som planeras att visas i samarbete med Franska Institutet under hösten. Efter det kommer jag att spendera våren som Iaspis-stipendiat hos Konstnärsnämnden i Stockholm.


Motivering till världsarvsstipendiet

"Dialog mellan två interiörer" är ett konstnärligt projekt som utgår från emotionella värden och människans kollektiva minne. I en visuell dialog mellan Världsarvet Hälsingegårdar och Världsarvet Notre Dame i Paris vill konstnären och arkitekten Mikaela Steby Stenfalk binda samman dessa båda världsarv. Två världsarv som rymmer historiskt värdefulla målningar, utsmyckningar och berättelser, där Notre Dame representerar en samlad bild av ett delvis försvunnet världsarv, medan Hälsingegårdarna står för det ännu levande och välbevarade.

Arkitektur, skulpturala verk och fotografiska uttryck utgör viktiga delar i Mikaela Steby Stenfalks konstnärskap och praktik. Med projektet "Dialog mellan två interiörer" vill konstnären i sitt arbete visa interiörer från Notre Dame i en Hälsingegård och hälsingeinteriörer i Notre Dame, för att på så sätt länka de två världsarven. Skillnader finns givetvis, men också likheter – färgstarkt måleri, bibliska berättelser och en stark strävan att kommunicera genom arkitekturen. Med detta som grund skapas ett nytt konstnärligt möte mellan Paris och Hälsingland.