Hans Carstensen

Kulturstipendiat 2022, litteratur.

Vad betyder det för dig att få det här stipendiet?

Jag blev så glad! Stipendiet känns som en belöning för många års arbete och det betyder att jag kan koncentrera mig på att skriva klart min handbok för romanförfattare. När jag insåg vilken konkurrens det var om stipendierna, så kändes det ännu större.

Vad betyder kultur för dig?

Kultur är ett positivt ord, det är därför många vill lägga beslag på det. Om vi med kultur menar konstnärlig och estetisk verksamhet, så tänker jag att det är exakt det som definierar oss som människor. Det är i kulturen som vi får en chans att gestalta den verklighet vi lever i, prova olika roller, prova olika beskrivningar. Det är en verklighetsflykt för att återskapa verkligheten. Genom kulturen förstår vi världen, varandra och kan utvecklas. Det är därför som estetisk verksamhet är livsviktig i skolan. Det är ingen slump att alla diktaturer börjar med att förbjuda kulturen, eftersom kulturen alltid ger utrymme åt olika röster och olika synsätt. Den är till sitt väsen demokratisk, men vi kulturarbetare har också ett ansvar – de berättelser vi sjösätter skapar värden i världen som andra tar efter.

Vad är nästa steg i ditt arbete?

Just nu slutredigerar jag och förlaget min roman "I hökens näste" som kommer i augusti. Därefter ska jag skriva klart handboken, något jag knappast kunnat göra utan det här stipendiet.


Motivering till kulturstipendiet

Hans Carstensen är född 1958 och bor och verkar som författare, skrivlärare och komiker i Gävle sedan 30 år tillbaka. Han har en gedigen erfarenhet inom den litterära genren både genom det egna författarskapet och som lärare i litteraturvetenskap, drama och som coach i romanskrivande.

Hans Carstensen har under sin karriär skrivit dramatik, fakta och spänningsfiktion. I det senare söker han använda ett modernt språk, ett twistat persongalleri och nyskapande arenor. Hans berättelser utspelar sig i hemorten, vilket får läsarna att se på Gävle ur nya och spännande synvinklar.

Parallellt med det egna litterära skrivandet har han (som lärare vid Högskolan i Gävle, Västerbergs Folkhögskola och Färnebo Folkhögskola) inspirerat blivande författare att arbeta aktivt med sina texter för att hela tiden överraska och överträffa sig själva. Genom sociala medier och en egen youtube-kanal, Canal Carstensen, hjälper han andra med författardrömmar genom konkreta och pedagogiska tips för hur en kan utveckla, bygga upp och strukturera berättelser. Som författarcoach har Hans Carstensen lotsat ett flertal debutanter till sitt första förlagskontrakt, bara under förra året nådde fyra nya författare sina läsare.

Region Gävleborg tilldelar Hans Carstensen kulturstipendium 2022 för att bidra till såväl hans eget litterära skrivande som till hans pedagogiska gärning.