Ann-Catrin Olsson

Kulturstipendiat 2022, konst.

Vad betyder det för dig att få det här stipendiet?

Det betyder jättemycket att någon mer tror på mitt arbete och tycker de frågor jag intresserar mig för känns relevanta och viktiga att utforska konstnärligt.

Vad betyder kultur för dig?

Kultur är summan av vad det är att vara människa, från de stora narrativen till de minsta av nyanser. En spegel för att blicka bakåt och framåt. En plats för att hitta det gemensamma, det som håller oss samman, men också för att finna sin egenart.

Vad är nästa steg i ditt arbete?

Jag arbetar på med en serie skulpturer av trä och textila funktionsmaterial. Just nu är jag mitt uppe i det praktiska görandet och kommer nog vara i det de närmaste månaderna. Jag hoppas också kunna inleda ett samarbete med en koreograf eller dansare inom snar framtid. Skulpturerna jag gör nu kommer utgöra en form av bas för det samarbetet.


Motivering till kulturstipendiet

Ann-Catrin Olsson är född 1984 i Färila och verksam som konstnär och curator i Gävle. Hon är utbildad inom fri konst vid Umeå Konsthögskola (MFA) och därefter genom fortsatta projektstudier vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Under de senaste åren har hennes konstnärliga praktik gestaltat sig i en rad utställningar i Sverige och Europa. Hon uppehåller sig ofta vid vardagliga rörelser och kroppsliga erfarenheter i sin konst.

Med utgångpunkt i performance och återkommande erfarenhetsutbyten med invånare runtom i Gävleborg vill Ann-Catrin Olsson nu skapa ett slags arkiv av materialiserade rörelser ur våra yrkesliv. Metoden är observant på de ofrånkomliga förskjutningar som uppstår i översättningarna av rörelser mellan olika kroppar. Fokus ligger mer på förebilder än på hur det egna jaget framstår i ljuset av andra. Sorterade i ett slags koreografisk sekvens av objekt vill Ann-Catrin Olsson få oss att tänka kring invanda beteenden, rörelsemönster och muskelminnen som våra arbeten ristar in i våra kroppar. Förutom att skulptera fram en minnesbank av rörelser vill hon också närma sig dem genom analogt fotografi, som är att förstå som något mer än vad det avspeglar, en process av fotograferande och mörkrumsarbete.

Region Gävleborg tilldelar Ann-Catrin Olsson kulturstipendium 2022 för att på så sätt bidra till hennes fortsatta utveckling och lyhörda precision som konstnär.