Kulturstipendiaten Johanna Sandström. Fotograf: Pressfoto.

Med längtan till det samiska – möt Johanna Sandström

Kulturstipendiat 2019 – Johanna Sandström, teater

Region Gävleborg delar årligen ut kulturstipendier för att stödja, uppmuntra och hedra betydelsefull verksamhet inom kulturområdet. 2019 är en av dessa stipendiater skådespelaren Johanna Sandström.

Johanna Sandström (född 1984) är skådespelare, regissör och projektledare baserad i Nordanstig. Hon arbetar med flera olika projekt i länet bland annat dramatiskt gestaltande för barn och med att synliggöra kulturarv och samhällsfrågor. Hon är intresserad av relationen mellan publik och skådespelare och olika typer av platsspecifikt berättande.

- Jag blev väldigt glad och lite överraskad när jag fick kulturstipendiet. Samiska frågor hamnar ofta i skymundan och förekommer sällan i den svenska kulturen och på få teaterscener, säger Johanna Sandström.


Vill synliggöra den samiska identiteten

Johanna Sandström vill använda stipendiet till att utveckla pjäsen Elsa, Maja, Stina och jag, som handlar om fyra kvinnor: henne själv, en samisk aktivist i början av 1900-talet, hennes egen farmors faster som gifte sig med rasbiologen Lundborg samt samekvinnan Stor-Stina som under mitten av 1800-talet visades upp på teatrar och museer i Europa. 

Pjäsen handlar om samisk identitet, rasbiologi, exotifiering, gruvexploatering, kolonialism och hennes egen längtan till det samiska. Med monologen vill hon turnera runt i länet och rikta sig till unga vuxna.

- Stipendiet innebär att jag får tid till att arbeta vidare på min föreställning. Föreställningen i färdig form kan bli ett första synliggörande för unga av den trasiga relationen mellan Sverige och Sápmi. Kunskapsluckan kring samisk/svensk historia upplever jag som enorm. Inte bara bland ungdomar och inte bara i Gävleborg och jag hoppas kunna fylla ut den i länet först och sedan fortsätta ute i landet, säger Johanna Sandström.

Region Gävleborg tilldelar Johanna Sandström stipendiet med förhoppningen att det bidrar till att synliggöra den samiska historian i vårt län. Just nu finns en möjlighet att skriva historia innan spåren av de delar av det samiska kulturarvet, som förtrycktes och marginaliserades kring förra sekelskiftet och vidare under 1900-talet, är osynliggjorda.