Kulturstipendiaten Johan Davidsson. Fotograf: Pressbild.

Med förståelse och intresse för det handgjorda – möt Johan Davidsson

Kulturstipendiat 2019 – Johan Davidsson, hemslöjd

Region Gävleborg delar årligen ut kulturstipendier för att stödja, uppmuntra och hedra betydelsefull verksamhet inom kulturområdet. 2019 är en av dessa stipendiater träslöjdaren Johan Davidsson.

Johan Davidsson är född 1994, släkten kommer från Sandviken. Han har själv bott säsongsvis i Hälsingland och ämnar flytta till Bollnäs efter studierna på Sätergläntan Institutet för Slöjd & Hantverk 2014-2019.


Brinner för det historiska och handgjorda

Under två somrar har Johan med stor entusiasm arbetat med trä och smide i Arbrå och börjat bygga ett kontaktnät för att kunna förverkliga sin dröm. Johan är en ung, nyutbildad träslöjdare och varmsmed som brinner för det historiska och handgjorda. Med kunskaper inom områdena trä, smide och läder har han beslutat att etablera sig i Hälsingland och starta eget. Ambitionen är att sprida förståelse och intresse för det handgjorda till allmänheten. Han vill visa på det positiva i såväl traditionell tillverkning med mycket enkla redskap, som i hållbara, kvalitativa och funktionella nya föremål tillverkade i en anda från förr.

Foto: Johan Davidssons examensarbete i form av ett portlås med inspiration från Norska förlagor.


- Kulturstipendiet betyder väldigt mycket just för att det kommer kunna tillgodose mig en god start till att kunna exponera mina färdigheter i större omfång, samt investeringar i material och verktyg. Med det ekonomiska stödet så behöver jag inte nödvändigtvis producera enbart för överlevnadens skull och kan sålunda arbeta med intressantare saker såsom låstillverkning under sommaren i smedjan på Växbo kvarn för att påbörja uppbyggnationen av mitt personliga varumärke, säger Johan Davidsson. 

Region Gävleborg vill med stipendiet uppmuntra till att Johan Davidsson fullföljer sin dröm och etablerar sig och utvecklar sin verksamhet i vårt län.