Kulturpristagaren Peter Jonaszon. Fotograf: Fredrik Björkman.

"Med en aldrig sinande idérikedom" - möt Peter Jonaszon

Region Gävleborg delar årligen ut kulturpriser för att stödja, uppmuntra och hedra betydelsefull verksamhet inom kulturområdet. 2019 är en av kulturpristagarna musikern Peter Jonaszon.

Peter Jonaszon har under många år bidragit till ett levande och livskraftigt kulturliv genom sitt engagemang i Dellenbygdens föreningsliv. Han kom till Dellenbygden som en del av gröna vågen på 1970-talet och har betytt mycket för näringsliv, föreningsliv och social sammanhållning i bygden.


"Ingenting är omöjligt, allt är möjligt"

Just nu är han ordförande i Delsbo Hembygdsförening, och därmed en central kraft på Delsbostämman, tillika aktiv i kulturföreningen Dellenkultur, Scenkonst Hudiksvall och Dellarnas Kyrkbåtsroddare. Han är också en av initiativtagarna till det framgångsrika och hyllade Dellenmejeriet.

- Priset blev en stor överraskning för mig, jag visste knappt om att ett sådant pris fanns, ännu mindre att just jag var nominerad till det. Det betyder väldigt mycket och det känns som att ja, något riktigt har jag väl gjort här i livet. Samtidigt som jag har haft roligt och trevligt har jag kanske glatt några andra på vägen. Mitt egna motto är - ingenting är omöjligt, allt är möjligt, säger Peter Jonaszon.

Peter Jonaszon är en av två kulturpristagare i år. Den andra är Katarina Kallings, Gävle, som drivit Sveriges Fängelsemuseum från ideell basis till ett statligt finansierat museum lokaliserat i Gävleborg.


Ur motiveringen:

Peter Jonaszon har också spelat stor roll för att skapa mötesplatser mellan flyktingar, nyanlända och bofasta dellbor i allehanda sammanhang. Om du besöker Delsbo Forngård och Bygdemuseet ska du inte bli förvånad om det är Peter själv som bjuder dig på en kopp kaffe, umgås med dig en stund och berättar om forngårdens historia. Vem bokar akter, nätverkar, rekryterar nya krafter, lagar rören i källaren på Tingshuset och Dellenkultur? Ofta är det självaste Peter. Om han inte sitter bakom årorna som en av roddarna i någon av kyrkbåtarna, eller anordnar resa för desamma till något vattendrag i Norden som kan tåla besök av båtarna och dess roddare. Många är de spännande akter som gjort nedslag i Hudiksvall och förgyllt scenen där med Peters fix och trix. En rundtur med provsmakning hos Dellenmejeriet bjuder han gärna på. Vi vet inte hur han hinner allt detta men på något sätt gör han det, med ett varmt hjärta, trevligt bemötande och en aldrig sinande idérikedom.”


Mer information:

Peter Jonaszon – Region Gävleborgs kulturpristagare 2019: "Det är lätt att engagera sig när det är roligt"