Kulturpristagaren Katarina Kallings. Fotograf: Rebecka Nygren.

Hon levandegör kriminalvårdens historia – möt Katarina Kallings

Kulturpristagare 2019 – Katarina Kallings, kulturarv

Region Gävleborg delar årligen ut kulturpriser för att stödja, uppmuntra och hedra betydelsefull verksamhet inom kulturområdet. 2019 är en av kulturpristagarna Katarina Kallings, chef på Sveriges Fängelsemuseum i Gävle.

Katarina Kallings har drivit Sveriges Fängelsemuseum från ideell basis till ett statligt finansierat museum lokaliserat i Gävleborg. Museet ansvarar för kriminalvårdens kulturarv i två äldre fängelselokaler. Sedan 2004 har utställningar visats i cellfängelset och sedan 2005 i slottshäktet. Museet dokumenterar, problematiserar och levandegör kriminalvårdens historia och arbetar även med uppsökande verksamhet, samarbeten, sociala medier och program.

- Kulturpriset kom som en total överraskning, jag hade aldrig ens tänkt tanken att jag skulle kunna bli aktuell för ett sådant fint pris. Jag känner mig oerhört hedrad för det erkännande jag nu får för det arbete jag lagt ner på att synliggöra en historia som är så viktig att berätta. En historia med kraft, som kan skapa förändring i vår samtid ju fler som uppmärksammas på den, säger Katarina Kallings.


Ur motiveringen:

Katarina Kallings har visat på en drivkraft och ett mod att med ett genomsyrande humanistiskt perspektiv lyfta fram klass- och genusaspekter på brott och straff genom århundraden. I samarbete med konstnärer och forskare och en bredd av samhällsaktörer genom utställningar, projekt och pedagogik samt populärkultur och analys arbetar hon för att utveckla kulturarvsinstitutionen till ett attraktivt besöksmål och en viktig kulturaktör i länet och vår samtid.”


Mer information:

Fängelsemuseets Katarina Kallings får kulturpris av regionen