Folklig danstradition och butoh – möt Karolina Palmgren

Kulturstipendiat 2019 - Karolina Palmgren, dans

Region Gävleborg delar årligen ut kulturpriser för att stödja, uppmuntra och hedra betydelsefull verksamhet inom kulturområdet. 2019 är en av kulturstipendiaterna dansaren Karolina Palmgren.

Karolina Palmgren, (född 1980) med rötter i Delsbo, är både butohdansare och svensk folkdansare. Butoh är en scenisk dansform med en intensiv kroppslig närvaro. Den uppstod i Tokyos avantgarde under efterkrigstiden och har sedan utvecklats och överförts genom konstnärskap, från kropp till kropp. Karolina erhöll konstnärsnamnet KAI-EN efter många års träning i SU-EN Butoh Company, och hennes konstnärskap är en utveckling ur denna linje.

- Jag blev naturligtvis glad över att bli tilldelad kulturstipendiet! Stipendiet innebär att jag får tid att arbeta konstnärligt med mitt projekt som känns angeläget, inte bara för att det på ett personligt plan sammanflätar de erfarenheter och kunskaper som är lagrade i min kropp och som jag känner att jag både vill undersöka och manifestera, men också för att fördjupade kunskapsöverföringar från människa till människa är något som är mycket lite uppmärksammat i vårt så kallade ”kunskapssamhälle”. Jag tänker att vi behöver visa fram de rika kunskaper som finns och genereras genom dessa processer. Att värdesätta den slags kunskapsöverföring, det som lever genom kroppar över tid, är det som mitt projekt ytterst handlar om, säger Karolina Palmgren.


Vill veckla ut sin inre koreografiska värld

Som folkdansare är Karolina utbildad vid Danshögskolan, hennes främsta lärare och förebild är dansaren Ami Dregelid. Hon har i många år fördjupat sig i den folkliga dansens särskilda fysikalitet och estetik och har med detta fokus låtit sig inspireras av folkliga uttryck från vitt skilda kulturer och tider med dessa kvaliteter gemensamt. Karolina har konsekvent låtit kärnan av sitt konstnärskap utvecklas genom de arv hon bär med sig, fysiskt och konstnärligt. Hon är intresserad av vad kroppslig tradering kan innebära som fördjupad process och vill med sitt kulturstipendium utforska sätt att ur båda sina traderade konstformer veckla ut den koreografiska värld som redan finns sammanvävd inuti hennes kropp.

Region Gävleborg tilldelar Karolina Palmgren stipendiet med förhoppningen att utforskandet kommer att resultera i ett nytt verk som hon angett att hon ämnar påbörja arbetet med under sitt kommande residens på Dans Plats Skog (utanför Söderhamn hösten 2019) och att det därmed kan bli tillgängligt även för en danspublik i länet.