Crowdfoundingkampanjer 2019

Fördjupad kommunikation och passion!

Den ideella föreningen Gefle Tango bjuder upp! Till att stödja den Argentinska tangons utövande i Gävle. Att hjälpa föreningen Gefle Tango att stimulera, motivera och ge dansarna nya verktyg i sitt utforskande och utövande av den Argentinska tangons mysterier. Detta gör att vi kan sprida och utöva den Argentinska tangons kulturarv och i förlängningen visa för andra samt locka nya till denna dans.

Läs mer projektet "Fördjupad kommunikation och passion!"

Slumrande äldre skönhet kräver friskt vatten

Utvalnäs semesterhem för sjuksköterskor bildades för 72 år sedan. Fastigheten är ett gammalt fiskehemman, daterat slutet av 1800-talet, som köptes in av ett antal sjuksköterskor som samlade in pengar på Gävle sjukhus mellan åren 1944 - 1946. 

Denna kampanj syftar till att samla in pengar till att gräva ner avloppspumpen samt dra fram ledningar från det kommunala vattnet till en kran för sommarvatten. 

Läs mer om "Slumrande äldre skönhet kräver friskt vatten" och inspireras du också!

Gammalt fiskehemman i ny tappning

Utvalnäs semesterhem för sjuksköterskor bildades för 72 år sedan. Fastigheten är ett gammalt fiskehemman, daterat slutet av 1800-talet, som köptes in av ett antal sjuksköterskor som samlade in pengar på Gävle sjukhus mellan åren 1944 - 1946. 

Denna kampanj syftar till att samla in pengar till att underhålla taket på det största boningshuset Laxen. 

Läs mer om "Gammalt fiskehemman i ny tappning" och inspireras du också!

Lyrc Orchestra Festival 

LYRC Orchestra Festival är en endagsfestival i Gävle 29 juni. Under kvällen spelar LYRC Orchestra, Hennes Majestät, Felisia Westberg kvintett och ett band till som kommer att presenteras inom kort.

LYRC Orchestra skapades av kompositören Anna Ljungberg och producenten Kalle Syri.  Tillsammans med 26 musiker från olika genres har de sedan skapat en orkester som spelar symfonisk partyfunk som får golvet att gunga – ingen kommer undan.

Läs mer om "Lyrc Orchestra Festival" och inspireras du också!

"Tänk med hjärtat" - Leif Ahrle 

"Hjärtan är ju banalt, ju längre jag lever desto mer inser jag att det här med hjärtat, kärlek, omtanke, alla de där bitarna är primära i livet." Det menar glaskonstnären Leif Ahrle. I närmare 30 år har han arbetat med glaskonst och finansierar nu sitt kulturprojekt genom Crowdculture.se.

Läs mer om "Tänk med hjärtat" och inspireras du också!