Nyhetsbrev Kultur Gävleborg övergripande - nr 1 2020

Välkommen till Kultur Gävleborgs övergripande nyhetsbrev. 

Kultur Gävleborg driver verksamhetsutveckling inom olika konst- och kulturområden med sakkunskap, överblick och nätverk och förvaltar, producerar och levandegör Region Gävleborgs konstsamling samt samordnar kultursamverkansmodellens processer i länet. Det här nyhetsbrevet samlar ett urval av tvärsektoriell och övergripande information från Kultur Gävleborg, Region Gävleborg med samarbetspartners.

Den regionala kulturplanen

All information om den nuvarande regionala kulturplanen Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021 "När konstens och kulturens egenvärde möter samhällsutveckling" finns på Kultur Gävleborgs hemsida. Där kan du hitta planen på svenska, engelska och finska, i formgiven och illustrerad kortversion och som fullängdsdokument. Där finns även uppföljningar, utvärderingar och uppdragsöverenskommelser för samtliga kulturaktörer med långvarigt regionalt uppdrag och kulturaktörer med tidsbegränsat regionalt uppdrag.

Elin Hjulström Lord, verksam i Gävle, har illustrerat den nuvarande kulturplanens populärversion, i bilden ovan syns de fyra utvecklingsområden som nuvarande plan identifierar.

Obs! Under 2020 kommer dialogarbetet inför nästa regionala kulturplan att ske. Varmt välkommen med din input så småningom. Information om detta kommer att publiceras på www.regiongavleborg.se/kulturplan och skickas ut i kommande nyhetsbrev.

Kulturaktörer med regionala uppdrag

Följande kulturaktörer har varaktiga regionala uppdrag: Arkiv Gävleborg, Folkteatern Gävleborg, Gävle Symfoniorkester, Hälsinglands museum, Kultur Gävleborg, Länsmuseet Gävleborg och Riksteatern Gävleborg.

Nyligen har Litteraturhuset Trampolin i Sandvikens kommun fått ett tidsbegränsat regionalt uppdrag inom litteraturområdet med fokus på barn och unga (2020-2021).

Samtliga uppdragsöverenskommelser 2020, som beskriver hur varje kulturaktör arbetar utifrån prioriteringarna i den regionala kulturplanen 2019-2021, finns att läsa här, uppdragsöverenskommelser 2020.

Kulturrådet har precis publicerat en uppföljningsrapport om kultursamverkansmodellens årliga bidrag 2010-2018, fördelat på konst- och kulturområden.

Läs rapporten här, uppföljningsrapport om kultursamverkansmodellens årliga bidrag 2010-2018.

Kultimera

Arbetet med modellen Kultimera (tidigare arbetsnamn var regional kulturgaranti för förskoleklass och grundskola) pågår för fullt.
Hemsidan www.kultimera.se samlar det regionala konst- och kulturutbud inom skolan som de regionala kulturaktörerna med regionalt uppdrag tar fram.

Läs mer på https://kultimera.se/om-oss/

Stöd och bidrag

Det finns information om alla bidragsformer inom kulturområdet som Region Gävleborg fördelar på vår hemsida. Nu under vintern (15 jan-15 feb) är ansökan öppen för Projektstöd till kulturverksamhet, Stöd till kulturarrangemang, Talangutvecklingsstöd inom kort- och dokumentärfilm och Toppstöd inom professionell kort- och dokumentärfilm. Växthusstöd är öppet till 1 december. För större projekt finns det möjlighet att söka Utvecklingsbidrag till kultur, nu närmast under perioden (15 jan-15 maj).

Läs mer på www.regiongavleborg.se/bidragkultur

Crowdfunding via CrowdCulture

Crowdfunding är ett roligt sätt att finansiera sina idéer och bygga publikengagemang innan, under och efter ett kulturprojekt. Nytt för i år är att Gävleborgsfondens medel, som tilldelas genom lyckade kampanjer i CrowdCulture, är aktiv hela året.

Läs mer på www.regiongavleborg.se/crowdculture

Kulturstipendier, kulturpris och världsarvsstipendium

  

Region Gävleborg delar årligen ut kulturstipendier, världsarvsstipendium och kulturpris för att stödja, uppmuntra och hedra betydelsefull verksamhet inom kulturområdet.

År 2020 delar Region Gävleborg ut sex kulturstipendier om vardera 50 000 kr till kulturarbetare med anknytning till Gävleborg, två kulturpriser i form av en skulptur av Gävleborgsbördiga Anna Åstrand samt ett världsarvsstipendium om 50 000 kr samt residensvistelse på en världsarvsgård till en kulturskapare eller forskare med önskan att arbeta med världsarvstematik www.regiongavleborg.se/varldsarvsstipendium2020.

Ansökningstiden är i år 2 december 2019 - 2 februari 2020. Beslut fattas av Kultur- och kompetensnämnden vid Region Gävleborg och stipendie- och prisutdelning sker i samband med regionfullmäktige i juni. Ansökan och nominering görs via www.regiongavleborg.se/kulturstipendier.

Ideella idéburna sektorn

Region Gävleborg fördelar årligen verksamhetsbidrag till de tio studieförbund som är verksamma i länet samt till kulturorganisationer, ungdomsorganisationer, politiska ungdomsförbund, pensionärsorganisationer och ungt företagandeorganisationer på länsnivå. Ansökningsperioden för dessa bidrag är 1 maj - 1 september varje år och under Kultur- och kompetensnämndens sammanträde i november beslutades om fördelningen 2020. Här finns anvisningar och ansökningsblanketter.

Syftet är att de självständigt och med kontinuitet ska kunna arbeta för att aktivera och stimulera medlemmar att delta i samhällsutvecklingen i Gävleborg. De ideella idéburna organisationerna i Gävleborg står för en unik och betydelsefull del av utvecklingen i regionen. Genom olika organisationer får regionens invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.

Mötesplatser och fortbildning

Workshop - audience experiences

Tillsammans med Folkteatern Gävleborg arrangerar vi den 3 februari 2020 en heldagsworkshop med Lisa Baxter om publikupplevelse för kulturarrangörer och andra som arbetar med publikutveckling i länet. Workshopen är en del i arbetet med breddat deltagande i kulturlivet och ambitionen att bilda ett regionalt nätverk för publikarbete. Workshopen är fullbokad men kontakta Adam Knapasjö på Folkteatern Gävleborg för mer information om du är intresserad av nätverket.

Kulturfrukost

Kulturfrukost är en mötesplats för verksamma inom kultursektorn i Gävleborg. Konceptet innebär att vi tar del av intressanta föredragshållare, diskuterar och möts kring aktuella frågor. Vi träffas på Bistro Silvanum 07.45, äter frukost, och lyssnar sedan på en aktuell föreläsning med kulturella förtecken.

Kulturfrukostarna arrangeras av Högskolan i Gävle, Gävle kommun, Region Gävleborg och Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Om du arbetar inom kultursektorn och vill få inbjudan till kulturfrukostarna vänligen skicka en e-post till kulturfrukost@gavle.se. Nästa frukost är den 5 februari 2020, då uppmärksammas cirkuskonsten och Gävle som cirkusstad i projektet cirkus2020. Anmälan till frukosten är obligatorisk.

Kulturting Gävleborg

Kulturtinget är en årlig regional mötesplats för alla som bidrar till Gävleborgs läns rika konst- och kulturliv: föreningar, kulturskapare, politiker och tjänstepersoner med flera. Läs mer om såväl årets som tidigare års kulturting på www.regiongavleborg.se/kulturting.

2019 arrangerade vi kulturtinget i Hofors i samarbete med kommunen och föreningslivet på temat nationella minoriteter och minoritetsspråk. Det blev en mycket uppskattad dag!

Save the date! Kulturtinget 2020 arrangeras den 25 april på Delsbo Forngård i samarbete med Hudiksvalls kommun, Hälsinglands museum och Delsbo Hembygdsförening på tema delaktighet/breddat deltagande. Vi behandlar temat genom föreläsningar, workshops, konstnärliga tolkningar och en mässa där du kan visa upp din verksamhet på årets tema. Varmt välkommen!

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Sveriges fem nationella minoriteter är: judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar, kväner och lantalaiset samt urfolket samer. Flerspråkighet och kulturell mångfald är en rikedom, en styrka, som behöver stöd. Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021 betonar betydelsen av de nationella minoriteterna och minoritetsspråk för kultur och konst i länet. Kultur Gävleborg, tillsammans med samtliga kulturaktörer med regionalt uppdrag, stöttar arrangemang och projekt kopplade till de svenska minoriteterna. Kultur Gävleborg är representerat i två nätverk (en regional och en nationell) samt en nationell referensgrupp som har som syfte att i dialog ta fram goda exempel och utveckla modeller, metoder och andra verktyg för att överkomma de hinder som identifierats, där detta är möjligt.

På vår hemsida publicerar vi fyra gånger om året ett urval av kulturarrangemang kopplat till Sveriges nationella minoriteter. www.regiongavleborg.se/minoritet/

Kultur och hälsa

För andra året i rad arrangerar Kultur Gävleborg en årlig kunskapsdag om kultur och hälsa i länet utifrån någon av de verksamheter eller projekt som bedrivs i länet. 30 mars (på Folkteatern Gävleborg) + 31 mars (på Hälsinglands museum) arrangerar vi kunskapsdagar utifrån projektet Scen:se och (scen)konst för och med barn med särskilda behov. Under dagen släpps en sprillans ny metodbok och det finns möjlighet att lyssna på konstnärer, kulturproducenter, anhöriga och forskare.

Läs mer och anmäl dig på www.regiongavleborg.se/kulturhalsa

Lediga tjänster

Just nu söker vi en ny verksamhetsutvecklare inom dans. Ansök senast 9 februari 2020. Läs mer om tjänsten som verksamhetsutvecklare dans.