Foto: Josephine Rydberg.

Workshop om CrowdCulture och möjligheten att söka finansiering ur Gävleborgsfonden

CrowdCulture är en metod för att samla in pengar från publik till ett kulturprojekt. Det är också en väg för att få offentlig kulturfinansiering. Om du driver ett kulturprojekt i Gävleborgs län kan du få ta del av kulturbidrag samtidigt som du bygger en relation med din framtida publik, besökare eller deltagare.

Den 11 december bjuder Region Gävleborg in till workshop för att förstå CrowdCulture och möjligheterna till finansiering av kulturprojekt. Under workshopen lär du dig mer om vad CrowdCulture kan innebära för dig och ditt projekt. Samtidigt får du grunderna i hur du går till väga för att finansiera kampanjer genom CrowdCulture och på det viset även kunna ta del av medel ur Gävleborgsfonden där Region Gävleborg avsatt 200 000 kr att fördela till kulturprojekt. Från den 1 januari fram till 30 september 2019 går det ansöka ur fonden.

Ett sätt att förverkliga dina kulturprojekt

Idén bygger på att kulturprojekt marknadsförs på en webbaserad plattform, CrowdCulture, där små finansiärerna, så kallade ”fans” och månadsgivare, kan ge bidrag till projekt som de vill se genomförda. Det är antalet månadsgivare som avgör hur de regionala medlen i fonden ska fördelas, ju fler månadsgivare desto större blir delen med offentligt stöd.

- Det är inte helt enkelt att förstå CrowdCulture därför arrangerar vi nu en workshop för att ge tips på hur det kan gå till. Vi vill verkligen att pengarna som kultur- och kompetensnämnden avsatt till CrowdCulture ska ta slut, säger Alf Norberg, ordförande i kultur- och kompetensnämnden, Region Gävleborg.

Under 2019 avsätter Region Gävleborg 200 000 kronor till Gävleborgsfonden inom CrowdCulture. Det innebär att kulturaktörer från länet får mer resurser till att förverkliga projekt genom att den generella crowdfundingen nu kombineras med offentliga bidrag.

- Många tror kanske att det behövs hundratals ”fans” för att få medel ur Gävleborgsfonden, men det räcker faktiskt med fem månadsgivare via CrowdCulture för att aktivera medlen. Min uppmaning är att gå på workshopen för att få veta hur du kan söka finansiering till ditt projekt, det kan löna sig, säger Josephine Rydberg, crossmediakonsulent Region Gävleborg.

Workshop

11 december 17.00 – 20.00, Silvanum, Gävle.
Fri entré!

Mer information

CrowdCulture - hemsida
Stöd, bidrag och stipendier - CrowdCulture