Foto: Lisa, Lilly och Märta tillbringar en stor del av sin vakna tid framför skärm.

Vad är deepfake och kan en superhjälte lära ut om netikett?

Den 16 januari samlas ett 70-tal pedagoger, bibliotekspersonal, tjänstepersoner och politiker för en konferens om medie- och informationskunskap.

Kultur Gävleborg i samarbete med Slottehubben i Ljusdal och projektet ”Digitalt först” arrangerar en dag då barn och ungas digitala närvaro och kompetens står i fokus. Under dagen ges seminarier med inriktning mot barn och unga i förskoleålder, grundskoleålder samt 9-15 år.

- I en tid med alternativa fakta, deepfake och det bitvis hårda digitala klimat som råder behöver vi utrusta oss med kunskap för att hjälpa barn och unga att tolka och förstå det som händer i den digitala vardagen. Vi hoppas att deltagarna får med sig ny kunskap och nya verktyg att använda runt om på skolor, bibliotek och andra verksamheter i vår region, säger Hanna Krantz, enhetschef på Kultur Gävleborg, Region Gävleborg.

Algoritmer genom pyssel?

Under rubriken ”Kamerans ABC” (målgrupp förskola) får deltagarna bland annat avläsa och kritiskt förhålla sig till bilder vilket är en nödvändig kompetens i utvecklingen och byggandet av dagens samhälle.

Hur sprids nyheter och information idag, och hur googlar man riktigt dåligt? Vad är en ”deepfake”, och hur kan man lära om algoritmer genom pyssel? En av föreläsningarna tar upp dessa frågor och ger en insikt i hur annorlunda internet kan upplevas för olika personer, hur algoritmer fungerar, och hur den källkritiska metoden kan anpassas för ett digitalt informationssamhälle.

”Digitalförsvararna” riktar sig till dem med intresse för barn och unga i åldern 9-15 år, och ger fakta om internet och tips på hur det går att skydda sin integritet på nätet. I denna workshop ges praktiska exempel på hur det utifrån ett superhjältetema går att jobba med integritetsfrågor tillsammans med barn och unga.

Karolina Andersdotter avslutar dagen med föreläsningen ”Upphovsrätt eller allemansrätt eller bägge samtidigt?” I föreläsningen ger Karolina bland annat svar på frågor som - hur får vi egentligen använda bilder, musik och text som vi har omkring oss på internet och måste vi alltid be om lov?

Dag och plats: 16 januari 2019, Slottehubben, Ljusdal.