Foto: En av scenerna ur filmen "The Music of John Low" som regissören och manusförfattaren Marko Kattilakoski ansökte om och fick talangutvecklingsstöd för. Fotograf: Privat.

Sök stöd och bidrag från Kultur Gävleborg

Har du en projektidé? Vill din förening förverkliga något ni brinner för? Kultur Gävleborg, Region Gävleborg erbjuder ett flertal stöd inom kulturområdet. Den 15 januari öppnade ansökan till sex av de stöd och bidrag som går att ansöka om.

Stöd till projekt inom kulturverksamhet

Stödet kan sökas av föreningar, organisationer eller offentliga förvaltningar för att driva projekt med syfte att förverkliga den regionala kulturpolitiken. Med projekt menas i tid och rum avgränsade insatser med klart uttalat regionalt mål och syfte. Projekten ska syfta till att skapa strukturer, metoder och arenor/plattformar med mera för att förverkliga den regionala kulturpolitiken.

Ansökan öppen mellan: 15 januari och 15 februari
Hur mycket kan jag söka? Stöd till projekt kan beviljas med max 50 000 kr.

Mer information:
www.regiongavleborg.se/kultur/stod-bidrag-och-stipendier/stod-och-bidrag-fran-kultur-gavleborg/Projektstod-till-kulturverksamhet/


Stöd till kulturarrangemang

Stödet till kulturarrangemang kan beviljas till arrangemang och festivaler som äger rum i Gävleborg och är av stor vikt för att förverkliga kulturplanens intentioner. Sökanden ska vara föreningar, organisationer eller offentliga förvaltningar. Enskilda personer eller företag är inte bidragsberättigade.

Ansökan öppen mellan: 15 januari och 15 februari
Hur mycket kan jag söka? Bidrag till arrangemang ochfestivaler kan beviljas med max 50 000 kr.

Mer information: www.regiongavleborg.se/kultur/stod-bidrag-och-stipendier/stod-och-bidrag-fran-kultur-gavleborg/Stod-till-kulturarrangemang/


Talangutvecklingsstöd inom kort- och dokumentärfilm

Stödet kan sökas av filmare som vill utvecklas inom filmområdet och riktar sig till dig som är över 18 år och som vill realisera din kort- eller dokumentärfilmsidé. Stödet kan sökas av filmare vill utvecklas inom filmområdet, som har tidigare erfarenhet av eget filmskapande men ännu inte nått en etablerad nivå.

Ansökan öppen mellan: 15 januari och 15 februari
Hur mycket kan jag söka? Upp till 30 000 kr.

Mer information: www.regiongavleborg.se/kultur/stod-bidrag-och-stipendier/stod-och-bidrag-fran-kultur-gavleborg/stod-till-filmproduktion/Talangutvecklingsstod-inom-kort--och-dokumentarfilm/


Toppstöd till professionell kort- och dokumentärfilm

Stödet kan sökas av filmare som vill ta chansen att slutföra eller förädla sitt filmprojekt. Stödet riktar sig till dig som redan har finansiering men som behöver extra medel för att realisera din konstnärliga vision, genom att till exempel förlägga postproduktionen till Gävleborg.

Ansökan öppen mellan: 15 januari och 15 februari
Hur mycket kan jag söka? Maxbelopp är 50 000 kr, lägsta belopp 25 000 kr.

Mer information: www.regiongavleborg.se/kultur/stod-bidrag-och-stipendier/stod-och-bidrag-fran-kultur-gavleborg/stod-till-filmproduktion/Toppstod-till-professionell-kort--och-dokumentarfilm/


Utvecklingsbidrag

Utvecklingsbidrag ges till verksamheter för att genomföra särskilda insatser i linje med de kulturpolitiska målen och prioriteringar som uttrycks i den regionala kulturplanen som utarbetats i samverkan med länets kommuner och kulturliv.

Ansökan öppen mellan: 15 januari och 15 maj
Hur mycket kan jag söka: Lägsta belopp 50 000 kr. (Bidraget riktar sig till mer omfattande projektidéer.)

Mer information: www.regiongavleborg.se/kultur/stod-bidrag-och-stipendier/stod-och-bidrag-fran-kultur-gavleborg/Utvecklingsbidrag/


Växthusstöd

Växthusstödet kan sökas av unga mellan 16 och 26 år och ska ge unga i Gävleborg möjlighet att prova nya idéer och främja kreativitet inom olika områden inom kultur. Det kan vara projekt inom film, musik, dans, litteratur, konst med mera.  Projektet ska ha positiva grundvärderingar och en demokratisk och inkluderande grundton. Bidraget får inte användas för kommersiell verksamhet.

Ansökan öppen mellan: 15 januari och 1 december
Hur mycket kan jag söka? Upp till 10 000 kr. Lägsta belopp är 5 000 kr.

Mer information: www.regiongavleborg.se/kultur/stod-bidrag-och-stipendier/stod-och-bidrag-fran-kultur-gavleborg/Vaxthusstod/


Mer information:

Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021
Kontaktpersoner Kultur Gävleborg