Del av målning, olja på duk Reinhold Holtermann. Dr Landelius (1941) Porträtt av Karl Emanuel Johannes Landelius.

Skrivarlinjens ord speglar konsten i ny utställning på Gävle sjukhus

Kan ett 40-talsporträtt av en doktor vid Gävle sjukhus inspirera till tre helt olika texter? Går det att sätta ord till ett abstrakt konstverk? Och vad händer när Marie-Louise Ekmans och Vera Nilssons verk möter skrivande studenter?

Svaren finns i en utställning som öppnas på Gävle sjukhus på fredag 24 maj. 

I projektet ”Sätt ord på konsten” sammanför Kultur Gävleborgs konstsamlingsteam och litteraturverksamhet konst från regionens konstsamling med litterära texter skrivna av studenter från Bollnäs folkhögskola. Verken och texterna utgör grunden för en utställning som visas på Gävle sjukhus 24 maj–3 november 2019.

Syftet med projektet är att spegla och belysa konsten på nya sätt och att publiken genom studenternas texter ska få ta del av olika personers erfarenheter och upptäcka nya perspektiv och tolkningar av verken. Urvalet från konstsamlingen, som speglar bredden av den offentliga konst som vi äger gemensamt, har gjorts av konstnären Björn Larsson (Ockelbo/Stockholm). Björn har haft det curatoriella uppdraget att gestalta utställningen och har satt utställningens titel - Doktor Landelius konstsamling.

I sambarbete med Folkteatern Gävleborg

För att ge verken och texterna ytterligare en dimension har Folkteatern Gävleborg läst in studenternas texter. Inläsningarna, tillsammans med bilder på utställningen, kommer att finnas tillgängliga i appen KOF-Konstfiktion & fakta.

Vernissage den 24 maj

Varmt välkomna till vernissagen, som äger rum den 24 maj klockan 15. Enklast är att gå in via huvudentrén och sedan glasgången mot mammografin.

Mer information:
Sätt ord på konsten