Nu kommer populärversionen av Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021

Idag lanserar Region Gävleborg populärversionen av Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021. Region Gävleborg vill att länets konst- och kulturliv samlar sina resurser för att göra skillnad, utveckla hela Gävleborgs konst- och kulturliv och öka länets attraktivitet. Den regionala kulturplanen ger en gemensam riktning.

Det är värdefullt att samverka och reflektera tillsammans för att formulera en gemensam framtid, särskilt i en tid när individualism och rädsla för omvärlden breder ut sig. Demokratiska värderingar gör det möjligt att arbete med respekt och dialog, kunskap, yttrandefrihet, kreativitet och skapande utan censur. Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021 betonar hur konst och kultur stärker samhället och bidrar till samhällsutveckling. 

- Kulturen utvecklar och stärker Gävleborg. Kulturen ger våra medborgare glädje, den ger oss en chans att förstå vår samtid och den ger oss en chans att förstå den historia som Region Gävleborg bär med sig. Regional kulturplan Gävleborg är viktig för att vi ska kunna förstå de demokratiska värdena som vi har och måste jobba efter: Om mångfald, om alla människors lika rätt och värde, att tryckfriheten finns och att vi faktiskt får uttrycka våra känslor; i både bild, tal och skrift, säger Magnus Svensson, ordförande i kultur- och kompetensnämnden, Region Gävleborg.

Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021 är ett politiskt beslutat dokument som har arbetats fram genom dialoger och samverkan med länets regionala och kommunala politiker och tjänstepersoner, kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag, civilsamhälle samt professionella kulturskapare och kulturutövare. Kulturplanen beskriver läget i länet och vad kulturinstitutionerna behöver utveckla och prioritera under perioden 2019-2021. Ambitionen är att fler ska kunna ta del av konst, kultur och kulturarv i Gävleborgs län.

Sammanfattningsvis handlar kulturplanens prioriteringar om att arbeta med konstens och kulturens egenvärde och dess koppning till samhällsutveckling parallellt. Att ta del av och utöva konst och kultur har en dokumenterad effekt på hälsa och välbefinnande. Det är viktigt att alla har tillgång till konst och kultur samt möjlighet att själva utöva olika former av konst och kultur. Barn och unga samt ovana deltagare är prioriterade målgrupper.

Region Gävleborgs kulturpolitiska inriktning betonar hur egenvärdet av konst och kultur, där kulturarv ingår, bidrar till att människor kan se världen med nya ögon, byta perspektiv och tänka på andra sätt.

Populärversionen av Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021 sammanfattar kulturplanen och presenterar Region Gävleborgs kulturpolitiska inriktning på ett mer lättillgängligt sätt. Populärversionen finns på svenska, engelska och finska. Läs Kulturplanen i sin helhet

Illustratör: Elin Hjulström Lord