Stockholm Wind Quartet Fotograf: Bertil Thorslund

"Musik som är vacker att lyssna på men utmanande att spela"

Madeleine Johansson är en del av kvartetten Stockholm Wind Quartet. Hon är verksam som frilansande flöjtist och har till exempel varit solist med Gävle Symfoniorkester och flera andra professionella symfoniorkestrar.

Den 17 januari inleder Madeleine tillsammans med kvartetten en turné i länet. Här berättar hon om programmet och vilken upplevelse publiken kan vänta sig.

Vad hoppas du att publiken ska få ut av er konsert?

Vi vill att det ska vara en fin och spännande upplevelse. Att det luftiga och lätta som finns i den franska musiken ska komma till tals, men att kontrasterna i klezmer (folkmusik från Östeuropa) och folkton ska kännas lika intressanta. Folkton ligger oss nära; det är liksom ursprunget till all musik när man skalat bort de yttre lagren.

Vad får publiken lyssna till under konserterna?

Kontrast och variation är något som vi gärna ser i våra konserter, och där det finns musik som kan intressera många. Vi vill även spela musik som vi tycker är vacker att lyssna på men också utmanande att spela. Denna gång har vi valt att kombinera klassisk musik från Frankrike och Österrike, med folkmusikinspirerad musik från olika världsdelar. Françaix kvartett är till exempel både mycket spetsig och klangligt melodiöst tilltalande. Debussys två pianoarabesker är verkligen fin musik. De ställer mycket precisa krav på samspeltheten i ensemblen med många skiftningar i tempo och dynamik liksom växling av melodistämman mellan musikerna.

Anders Emilssons svit är originalmusik komponerad i folkton och arrangerad för vår ensemble. Avslutningen är en glad och vital polska som till sist slutar i kaos. Mozarts musik sticker ut i det här programmet, men återigen är det variation och kontraster vi söker. Det är också det mest allvarliga och eftertänksamma verket. Ibland är det skönt att komma ner i de stämningarna.

Ett av konsertens originalverk för träblåskvartett är Jean-Michel Damases Fantômes. Vi spelar ett urval ur de totalt nio satserna. Det är ett briljant verk som bjuder på taktartsbyten, klangeffekter som till exempel fladdertunga, men som även har sina lugnare och mer melodiösa partier.

Hur är det att spela klezmer, jazz och folkmusik som klassiskt skolad musiker?

Det är väldigt utvecklande att röra sig mellan olika genrer. Man får ha respekt för att man kan ha olika utgångspunkter. Det är bra att lyssna på inspelningar med musiker som har sin naturliga bas i de här musikstilarna. Som klassisk musiker är vi vana att spela med precision. Här måste vi göra det lite skitigare, lite grövre – våga ta ut svängarna mer för att få fram det uttryck som musiken behöver.

Hur påverkar det den traditionella klassiska repertoaren?

Vi vågar prova mer, testa olika slags accenter, klangfärger och spelsätt. Det betyder däremot inte att vi helt ändrar hur vi tolkar Mozart till exempel.

När ni repeterar, vad diskuterar ni då?

Vi brukar börja med att spela igenom musiken. Det brukar leda till olika idéer om karaktär, tempo, dynamik, precision, etc. Det kan även handla om vem som ska visa tempot eller vilken stämma som ska lyftas fram. Det är inte alltid melodin som kommer att dominera. Sen provar vi de olika idéerna och väljer det vi tycker bäst om, som en grund att stå på. Väljer man att spela ett parti med temperament, så kanske det faller sig naturligt att det som kommer efter blir lite mildare och vise versa.

Vad är det som är så speciellt med kammarmusik?

Som kammarmusiker får man realisera egna projekt, välja den repertoar som man brinner för och sätta ihop sina egna program som man hoppas att publiken kommer att tycka om. Att scenerna är lite mindre gör att man kommer närmare de som lyssnar. Publikens gensvar blir än mer påtagligt, och det i sin tur inspirerar oss musiker. I viss mån kan man spela på åhörarnas reaktioner och använda sig av den energin.


I Kammarserien presenterar arrangörer i länet och Region Gävleborg kammarmusikkonserter. Skickliga musiker med hela världen som arbetsplats gör nedslag i länet och bjuder på allt från blåsinstrument och piano till violin, sång och slagverk.

Konserter:
Torsdag 17 januari 19.00 Kilafors Biografteater
Fredag 18 januari 19.00 Baptistkyrkan, Hudiksvall
Lördag 19 januari 16.00 Musikverket, Kulturcentrum, Sandviken
Söndag 20 januari 18.00 Equmeniakyrkan, Söderhamn