Foto: Pervin Mattsson, regional projektledare för Songlines.

Möt Pervin Mattsson - en del av Region Gävleborg

”Afghan, eritrean, svensk eller norrman spelar ingen roll - vi lär av varandra och delar med oss”

Pervin Mattsson arbetar på Region Gävleborg och är regional projektledare för Songlines i Gävleborg. Songlines arbetar för att ungdomar som flytt ska känna sig välkomna och få möjligheten att uttrycka sig med kultur och musik och på det viset underlätta i integrationsarbetet.

Foto: Helena Isaksson Baeck.

Vad det mest spännande i ditt arbete?

Både träd och människor behöver sina rötter för att växa. Det verkligen spännande att i de ungdomar jag träffar finns också duktiga musiker med kunskaper från hemlandet. Oavsett om man är afghan, eritrean, svensk eller norrman så kan man dela med sig av det man har med sig. Vi lär av varandra. När vi tar hand om våra rötter blir bladen gröna och friska.

Berätta om något som händer till hösten?

Det som sker närmast är Högbodagarna den 25-26 oktober. Projektet kommer att delta i ett panelsamtal och håller i några programpunkter under Högbodagarna. Paneldiskussionen tar upp ämnet "aktuellt läge gällande mottagande och etablering av nyanlända, bl.a. utifrån valresultat 2018".

Under dagen kommer även deltagarna att kunna välja mellan sexton seminarier kopplade till arbetsmarknad, etablering, integration på olika sätt. Pervin Mattsson kommer att hålla inspirationsföreläsningar. I egenskap av projektledare för Songlines kommer Pervin att berätta om projektet och hon kommer att ge exempel på goda resultat. Medverkar gör även Ehsan Yaghoobi, som kom till Sverige som ensamkommande flykting för tre år sedan, och som utan några förkunskaper lärt sig spela piano med hjälp av internet. Ehsan kommer att bjuda på musik som svävar drömskt och vemodigt.

Foto: Projektdeltagarna Ehsan Yaghoobi och Mohammad Zare. Fotograf: Pervin Mattsson.

Vad är det viktigaste med ditt arbete?

Songlines skapar förutsättningar för att unga som har flytt ska ges möjligheten att uttrycka sig själva med musik och kultur, få nya kompisar, öva språket och hitta in i bra, sociala sammanhang. I projektet är min huvudsakliga uppgift att se till att ge nyanlända och ensamkommande unga får tillgång till integrerande musikaktiviteter och möjlighet att lära känna nya vänner. Jag samarbetar med kulturskolor, organisationer och festivaler i Gävleborgs län. Jag stöttar också ungdomar att själva vara med och arrangera bra och viktiga aktiviteter – demokratiskt, jämlikt och internationellt.

Foto: En av många deltagare i projektet Songlines. Foto: Helena Isaksson Baeck.

Hur har sommaren varit?

Under sommaren pågick ”Den bästa sommaren” i samarbete med Musikhuset i Gävle, Studieförbundet Gävleborg och Gävle kommun. Från den 9 juli till den 4 augusti höll Musikhuset öppet under kvällstid för ungdomar som går i högstadiet och uppåt. Musikskapande, pyssel, dans, arrangemang, tävlingar, tv-spel och mycket annat kunde deltagaren sysselsätta sig med på kvällstid. Alla aktiviteter var kostnadsfria.

I slutet av augusti deltog projektet tillsamman med pianisten Ehsan Yaghoobi på Länsstudiedagen Bollnäs.   

Mer information:

www.songlines.com
www.regiongavleborg.se/songlines

Vill du veta mer om projektet?

Pervin Mattsson
Projektledare Songlines
pervin.mattsson@regiongavleborg.se
072-450 73 09