Nytt verksamhetsområde inom Region Gävleborg

Litteratur är från och med 2019 ett nytt och eget verksamhetsområde för Kultur Gävleborg, Region Gävleborg.

Satsningen tar avstamp i utredningen "Konsten att synliggöra litteratur", som presenterades i början av 2018. Enligt utredningen finns det ett brett spektra av litterärt verksamma i Gävleborgs län och engagemanget för konstformen är stort, med bland annat starka initiativ kopplade till lokala författarskap. Utredningen visar också att de offentliga arenorna för litteraturen är få och att det finns ett tydligt behov av en regional strategi och en stark infrastruktur för litteraturen.

Läs mer om verksamhetsområdet Litteratur

Verksamhetsutvecklare är Karin Forsgren Anderung

Sedan slutet av 2018 är Karin Forsgren Anderung anställd som verksamhetsutvecklare inom Kultur Gävleborg för att leda den regionala satsningen på litteraturen.

Porträtt av verksamhetsutvecklaren

Nyhetsbrev

Det första nyhetsbrev från verksamhetsområdet är utskickat och i det går att läsa om vad som händer under våren. Exempelvis skrivs det om författarträffar, det nystartade projektet "Sätt ord på konsten" samt öppen poesiscen på bibliotek.

Litteratur - Nyhetsbrev 1 2019