Foto: Elever vid Viksjöforsskolan. Fotograf: Sven Skoog och Maria Nilsson.

Lärarhandledning om Världsarvet Hälsingegårdar

Att leva nära ett världsarv är en förmån. Att lära sig om världsarvet är en rättighet. Nu finns en lärarhandledning framtagen som hjälper till i undervisningen om Världsarvet Hälsingegårdar. Materialet ska uppmuntra till kreativitet och idéer hos både elever och pedagoger och inspirera till att studera Världsarvet Hälsingegårdar.

Det handlar om att använda sig av historien, ta vara på kreativitet och idéer hos eleverna och genom det skapa handlingsberedskap inför framtiden. I maj 2018 började världsarvspedagogen Sven Skoog arbeta med uppdraget att ta fram ett skolmaterial som utgår från världsarvet, exempelvis i ämnen som historia, teknik, bild och svenska. Projektet ägs av Bollnäs kommun och finansieras av Region Gävleborg.

"Lockande och tillgängligt"

I dagsläget finns tio lektioner med syfte att lära sig historien om världsarvet, hälsingegårdarna och hur det var att leva på 1800-talet. Alla lektioner har samma upplägg. Till varje lektion hör ett lärarblad som innehåller syfte, metod, reflektioner, utvärdering/loggbok, bilagor, LGR 11(läroplanen) förmåga, centralt innehåll och kunskapskrav.

- En viktig del i bevarandet av världsarvet är att nästa generation har kunskap om det. Därför är det viktigt att göra ett material som både är lockande och tillgängligt. Vi har testat materialet på elever och pedagoger i Viksjöforskolan, och resultatet var mycket lovande, säger Sven Skoog, världsarvspedagog i Bollnäs kommun.

- Att sprida kunskap om Världsarvet Hälsingegårdar är en av våra främsta uppgifter i enlighet med Unescos riktlinjer för alla världsarv. Att börja med den yngre generationen och få kunskapen via skolan är en viktig del i det arbetet, säger Anna-Karin Ferm, verksamhetsutvecklare för världsarv och kultur, Kultur Gävleborg, Region Gävleborg.

När eleverna har gått igenom materialet ska de känna till Världsarvet Hälsingegårdar och ha kunskaper om levnadsförhållanden och samhällsförändringar under 1800-talet i Sverige och de ska kunna föra resonemang om förändringar i samhället. Eleverna ska uppleva delaktighet och dessutom se möjligheter att påverka samhället för en framtida hållbar utveckling.

Mer information

Lärarhandledning - Världsarvet Hälsingegårdar

Om Världsarvet Hälsingegårdar

Världsarvet Hälsingegårdar har varit ett världsarv sedan sommaren 2012 då världsarvskommittén, vid ett möte i St. Petersburg, tog beslut att föra upp de sju valda hälsingegårdarna på världsarvslistan. Unescos världsarvskommitté var då enig om att de har ett enastående universellt värde och fyller en viktig funktion då bönders byggande tidigare varit underrepresenterat.

De sju världsarvsgårdarna representerar en världsunik samling av mer än 1000 gårdar och ca 400 dekorerade rum på ursprunglig plats.

Läs mer om de sju världsarvsgårdarna