Kulturutveckling byter namn till Kultur Gävleborg

Från 1 januari 2019 byter avdelningen Kulturutveckling namn till Kultur Gävleborg, Region Gävleborg. Avdelningen Kultur Gävleborg driver verksamhetsutveckling inom film, dans, konst, musik, hemslöjd, crossmedia, litteratur, regional biblioteksverksamhet och Världsarvet Hälsingegårdar.

Avdelningen samordnar även kultursamverkansmodellens processer i länet och driver strategiskt arbete inom kultur och hälsa, kultur för barn och unga samt likabehandling. Kultur Gävleborg ingår i Region Gävleborgs kultur- och kompetensförvaltning.

- Med vårt namnbyte till Kultur Gävleborg hoppas vi få en ökad tydlighet i att vi arbetar för och i hela länet inom en rad olika verksamhetsområden, säger Carin Palmqvist Isaksson, avdelningschef Kultur Gävleborg.

Efterlängtat namnbyte

Processen inför namnbytet påbörjades under hösten och nu kommuniceras det nya namnet på sociala medier och i andra kommunikationskanaler.

 - Namnbytet har varit efterlängtat – och det är egentligen inget nytt namn. Kultur Gävleborg var tills för cirka tio år samlingsnamnet för kulturverksamheter inom dåvarande Landstinget Gävleborg (nuvarande Region Gävleborg) så namnet är välbekant för många av våra målgrupper och intressenter, säger Carin.

Namnbytet till Kultur Gävleborg innebär inga större förändringar utan kontaktuppgifter är samma som tidigare. Mer information om avdelningen finns på www.regiongavleborg.se/kultur