Foto: Ett av 2018 års kulturtings teman är kultur för barn och unga.

Kulturting med barn och ungas rätt till kultur i fokus

Släktforskning i Alfta som reality-TV, främjandet av barns rätt till kultur och kultur som bidrar till att levandegöra Gävleborgs landsbygd? Javisst, flera av länets stora kulturfrågor står i fokus den 22 september då kulturtinget arrangeras i Alfta. Den gemensamma nämnaren; kultur är till för alla, den är gränslös.

Kulturtinget arrangeras sedan 2014 av Region Gävleborg och i år tillsammans med Ovanåkers kommun. Här samlas länets kulturskapare, politiker, tjänstepersoner inom kultursektorn och ideella aktörer för att de ska få möjligheten att fördjupa sig i frågor om Gävleborgs kulturliv. Geografiska avstånd har i år överbryggts genom att busstransporter ordnats mellan länets olika delar till och från kulturtinget.

”Alla ska ha rätt till ett rikt kulturliv”

Årets tre temaområden sammanfattas under kultur för barn och unga, kulturarv och kultur på landsbygd vilket har gjort att 2018 års program har både bredd, djup och variation.

- Alla ska ha rätt till ett rikt kulturliv oavsett var i landet en befinner sig eller bor. Gävleborg har mycket att erbjuda och genom kultursamverkansmodellen* så får vi större möjligheter att tillgängliggöra länets kulturupplevelser för både stora och små, säger Marie-Louise Dangardt, regionråd (S), Region Gävleborg.

Att Alfta har valts som plats för årets kulturting har därmed också ett symboliskt värde.

- Alfta som plats ramar in våra tre temaområden på ett ypperligt sätt, dels görs studiebesök på Emigrantmuséet och hälsingegården Ol-Anders men kulturarvet finns också representerat genom ett tydligt landsbygdsfokus, menar Frédéric Thiabaud, kulturstrateg, Region Gävleborg.

Genuina Alfta-berättelser i årets ”Allt för Sverige”

Släktforskaren Fredrik Mejster tar fram berättelser om förfäderna till de svenskättlingar från USA som är med i TV-programmet ”Allt för Sverige”. Ett program som under 2016 vann det internationella Emmy-priset i kategorin Non-Scripted Entertainment. Under lördagen besöker Mejster kulturtinget för att berätta om sitt arbete.

- Det känns jätteroligt att få komma till Alfta. Där har jag min egen släkt, några generationer tillbaka på min mammas sida. Extra kul är det förstås med Alfta-anknytningen eftersom att det var där delar av TV-programmet spelades in i somras, säger Mejster.

”Barn ska inte behöva kräva sina rättigheter”

I programmet hittar vi dessutom en spännande föreläsning med Åsa Ekman, som är konsult och styrelsemedlem i Rädda Barnens riksförbund, som handlar om hur det är att arbeta praktiskt utifrån FN-konventionen om barnets rättigheter. En ny lag/synsätt som skapar en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet. Lagen föreslås träda kraft den 1 januari 2020. 

- Barn ska inte behöva kräva sina rättigheter och samtliga av årets teman är därför både betydelsefulla och aktuella, särskilt efter valet 2018 och landsbygdpropositionen. Vi har därför valt att exempelvis ha ett spännande panelsamtal om kulturpolitik på landsbygd, en fråga värd att lyfta på den politiska agendan, avslutar Josephine Rydberg, verksamhetsutvecklare, Region Gävleborg.

Kort ur programmet

Föreläsning: Barn och ungas rätt till kultur - att praktiskt arbeta utifrån FN-konventionen om barnets rättigheter.
Föreläsare: Åsa Ekman.
Tid & plats: 11.15 – 12.00, Johannesgården.

Föreläsning: Släktforskning som reality-TV i Ovanåkers kommun. En titt bakom kulisserna.
Föreläsare: Fredrik Mejster. 
Tid & plats: 16.00 – 16.30, Johannesgården.

Mer information:

Kulturting Gävleborg 2018 – hela programmet
Kulturting Gävleborg 2018 - hemsida
Hur står sig kulturen på landsbygden? Region Gävleborg tar tempen på Ovanåker på årets Kulturting
*Kultursamverkansmodellen – regional kultursamverkan