Kulturstipendium ska stärka Gävleborgs kulturskapare och bidra till regional utveckling

Den 2 december öppnar ansökan till Region Gävleborgs kulturstipendium. Varje år delas sex stycken stipendium ut till kulturskapare som antingen är bosatta i eller på annat sätt har stark anknytning till Gävleborgs län. Stipendierna ska ge individuella kulturskapare möjlighet att utvecklas inom sitt område och satsa på projekt de drömmer om att genomföra.

-Kultur bidrar till innovation och regional utveckling. Vi behöver på olika sätt stärka villkoren för kulturskaparna i vårt län för att göra det attraktivt och möjligt att leva och verka i Gävleborg och på så vis bidra till länets utveckling, säger Magnus Svensson, ordförande i Kultur- och kompetensnämnden, Region Gävleborg.

Kulturstipendium kan sökas av kulturskapare inom alla konstområden, från skådespelare och konstnärer till scenografer, författare, scentekniker, keramiker med flera, och är ett av Region Gävleborgs verktyg för att stärka villkoren för kulturskapare i enlighet med den regionala kulturplanen.

-Vi är glada och stolta över att kunna berätta att vi inför 2020 prioriterar om lite i budgeten för att kunna höja summan för Region Gävleborgs kulturstipendier till 50 000 kronor per stipendium, säger Magnus Svensson.

Världsarvsstipendium och kulturpris

Region Gävleborg delar även ut Världsarvet Hälsingegårdars residensstipendium och två kulturpris. Världsarvsstipendiet är internationellt och kan sökas av personer från hela världen. Kulturpristagare nomineras av allmänheten eller av andra kulturaktörer och priset delas ut till personer som under lång tid varit betydelsefulla för kulturlivet i länet.

Ansökan och nominering

Ansökningsperioden för kulturstipendium och världsarvsstipendium samt nomineringsperioden för kulturpris pågår från 2 december 2019 till 2 februari 2020.  

Mer information:

Mer information om kulturstipendium, världsarvsstipendium och kulturpris samt om hur ansökan och nominering går till
www.regiongavleborg.se/kulturstipendier

Världsarvsstipendium 2020
www.regiongavleborg.se/varldsarvsstipendium2020

Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021
www.regiongavleborg.se/kulturplan

 

Skulpturen Stil life, life size är gjord av Anna Åstrand. Jon-Lars i Långhed. Fotograf. Jakob Dahlström

Kulturstipendium kan sökas av kulturskapare inom alla konstområden.