Hur kan vi använda VR-teknik i vården?

Hur kan vi använda oss av VR och annan upplevelsebaserad teknik i vården? Oavsett om du arbetar i vården eller om du på andra sätt har kontakt med vårdande instanser kanske du undrar vad den nya tekniken betyder för dig.

Den 9 november kommer Anita Hjelm, från Film Stockholm inom Stockholms läns landsting, och Dag Eklund, vd för ScioReality, för att berätta mer om sina respektive verksamheter där VR fungerar som hjälpmedel för både omvårdnad och i läkarvetenskapen.

- Att hitta alternativa användningsområden för etablerade speltekniker tycker jag är intressant och utmanande. Till det virtuella operationsrummet har spelprogramvaror använts för att ta fram ett virtuellt träningsrum.  Precis som i ett spel finns utmaningar och belöningar vilket möjliggör för användarna att nå högre färdighetsnivåer, säger Josephine Rydberg, verksamhetsutvecklare crossmedia på Region Gävleborg.

Ett nytt sätt att träna kirurgiska team

Anita Hjelm har lång erfarenhet av att utveckla och prova metoder för att använda film och rörlig bild inom vården. Film i vården har bland annat utvecklat projekt i samarbete med aktörer inom äldreomsorg, öppen och sluten psykiatri, rehabilitering och barnsjukvård. Film i vården är samlingsnamnet för detta arbete.

Företaget ScioReality har tillsammans med Stockholms södra sjukhus utvecklat applikationen Virtual Operations Room, VOP, som är ett nytt sätt att bland annat träna kirurgiska team. Under sin föreläsning kommer Dag Eklund, som har mer än tjugo års erfarenhet av interaktiva utbildningsprogram som entreprenör och projektledare, att berätta mer om ScioRealitys arbete med VR i vården och vad det kan resultera i.

Datum och plats:

9 november 13.00-16.30 Högskolan i Gävle, Storytech Arena Labb, Sal 33:302.