Pervin Mattsson regional projektledare för Songlines i Gävleborg

Flera aktörer samverkar för integration

Krig och orättvisor i världen har medfört att människor söker asyl i Sverige. Med de som söker asyl kommer även kunnande, skapandekraft och kompetens. Nu tas ett initiativ som innebär att aktörer i civilsamhället gör gemensam sak för att hjälpas åt i integrationsfrågan och på detta vis även ta vara på den kraft och kompetens som finns i gruppen asylsökande.

Den 28 november samlas ett flertal aktörer från civilsamhället för att samtala och enas om aktiviteter kring integrationsfrågan. Från Region Gävleborg deltar Pervin Mattsson som är regional projektledare för integrationsprojektet Songlines. Songlines är ett nationellt projekt som ger ungdomar på flykt möjligheten att uttrycka sig med kultur och musik.

– Genom Songlines träffar jag unga som får möjlighet att uttrycka sina ofta traumatiska upplevelser och känslor med kultur och musik. Men det är bara en av pusselbitarna, när flera aktörer går samman blir det en helhet, vi får kraft av att vi har företagare med, vi har utbildare med och vi har politiska partier med, säger Pervin Mattsson, Region Gävleborg.

I och med att den nya gymnasielagen trädde i kraft tidigare i år finns ytterligare en möjlighet att påverka kompetensförsörjningen i länet. De nya bestämmelserna i gymnasielagen innebär att personer som har fått eller annars skulle få ett beslut om utvisning kan få uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om de uppfyller vissa krav.

Aktörer i samverkan

Arrangemanget sker i samverkan mellan SV Gävleborg, Rädda Barnen, Songlines, Asylkommittén Gävleborg, Krisgruppen Gävleborg, Frälsningsarmén, Företagarna Gävleföreningen, Gävle Företagarförening Centerpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.