Inställt - Digital delaktighet - en demokratifråga

Med anledning av situationen med Corona-viruset och den ökade smittspridningen är konferensen inställd. Vi kommer att genomföra konferensen vid ett senare tillfälle under året och återkommer med nytt datum så snart det är bestämt.

Välkommen till ett kunskapslyft om digitalt utanförskap, för att mobilisera resurser och stärka den digitala kompetensen och delaktigheten hos seniorer i Gävleborg. Fredag den 27 mars på Bollnäs folkhögskola. 

Fredag den 27 mars 9.00-16.00 (fika 9.00 och programstart 9.30)

Plats: Bollnäs folkhögskola, aulan, Skolallén 10

Målgrupp: Kommunala och regionala politiker och tjänstepersoner med ansvar inom kultur, bibliotek, äldreomsorg och vuxenutbildning, folkbildning, högskola, pensionärsorganisationer med flera. 

Digitaliseringen går i rask takt. Forskning och rapporter som presenteras under dagen visar att en stor del av den äldre befolkningen saknar digital kompetens och behöver stöd för att inte hamna i ett utanförskap. Digital delaktighet är ytterst en fråga om demokrati och inkludering.

Kostnadsfritt deltagande! Lunch och fika ingår. Begränsat antal platser. Sista datum för anmälan är 13 mars! Anmälan är bindande och görs till gavleborg@sv.se eller 020-120 28 08.

Detaljerat program skickas ut efter sista anmälningsdag.

Dagen är en del av den europeiska satsningen All Digital Week för att stärka lokal digital kompetens!

Medverkande i programmet

Ulli Samuelsson, fil. dr och lektor i pedagogik vid Jönköping University, talar utifrån sin forskning om äldres behov av digitalt stöd. Hon har bland annat studerat en kommunal verksamhet för digital inkludering och därigenom fått en komplex bild av hur behoven ser ut.

Peter Sikström, generalsekreterare SPF Seniorerna, presenterar rapporten ”Digitalisering handlar om människor” med såväl ett nationellt som ett lokalt regionalt perspektiv.

Terese Raymond, nationell samordnare för Digidel-nätverket, ger en nationell lägesbild av nätverketsarbete och bidrar med lokala exempel på arbete med att öka digital delaktighet. Terese är också dagens moderator.

Berndt Ericsson, utbildningsansvarig SPF Seniorerna Gästrikland och före detta senior advisor/ämnesråd vid utbildningsdepartementet/regeringskansliet, talar om det statliga uppdraget till kommunerna vad gäller det livslånga lärandet.

Magnus Svensson, regionråd och kultur- och kompetensnämndens ordförande i Region Gävleborg, inleder och avslutar dagen.

Kontaktpersoner

Ann Östman, verksamhetsutvecklare bibliotek, kultur Gävleborg, Region Gävleborg, ann.ostman@regiongavleborg.se, 026-15 78 54

Ellinor Lundström, verksamhetsutvecklare, Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg, ellinor.lundstrom@sv.se, 0290-76 50 75

Berndt Ericsson, utbildningsansvarig SPF Gästrikland, berndt.ericsson@icloud.com, 070-360 59 80