Bild på person ståendes bakom löv.

Dessa kulturskapare får tematiska uppdrag

Nu är det klart vilka kulturskapare som får kulturuppdrag inom särskilda teman: hållbarhet och omställning, identitet och demokrati samt Sveriges nationella minoriteters kultur och nationella minoritetsspråk — ämnen som är högst aktuella i dagens demokratiska samhälle. Mer än 30 ansökningar kom in till Region Gävleborg varav hälften har beviljats.

På grund av coronapandemin har arbetsmarknaden förändrats för kulturlivet, globalt, lokalt och regionalt. För att underlätta har Region Gävleborg via Kultur Gävleborg delat ut flera kulturuppdrag under pandemin.
Under våren 2021 lyste Kultur Gävleborg ut tre typer av tematiska uppdrag till kulturskapare, kulturproducenter och forskare inom kulturområdet. Nedan presenteras vilka personer som fått uppdragen och deras projekt.

Hållbarhet/omställning

 • Aleksandra Cigarcic (dansare/koreograf) kommer att vidareutveckla projektet When As in, ett möte mellan koreografi och ekologisk odling i ett undersökande om omställningsprocesser såväl individuellt som strukturellt.
 • Anna Asplind (dansare/koreograf/kulturgeograf/projektledare) kommer att vidareutveckla projektet Drömmen om ett torn på Mostigshällarna utanför Söderhamn. Det är nästa steg i en kollektiv process där konsten och samhällsreflektionen bygger gemenskap och omdefinierar platsen genom kulturella interventioner.
 • Annika Norin (slöjdpedagog med särskilt fokus på hälsa och historia,) kommer att vidareutveckla sin kursverksamhet och förkovran i Hildegard von Bingens helhetslära (1098-1179) där bland annat studier av hennes originaltexter och medeltida bilder, återbruk och återskapande, måleri och symboliklära ingår.
 • Jakob Hultin Rosenberg och Josefin Sjöström (konstnärer) kommer att vidareutveckla projektet Into the Hive och utforska biodling och linskäktskontextens historia av matriarkat, genom bland annat ljudupptagningar och körsång i Oppala i Gävle kommun.
 • Linnea Aall Campbell (folkmusiker, fick Världsarvsstipendium 2020 från Region Gävleborg) kommer göra en folkbildande konsertföreställning och inspirera till att göra omställningar som gör en positiv skillnad både för naturen, men också för individen direkt baserat på världsarvsresidenset 2020.
 • Ola Gustafsson (gallerist i Jädraås i Ockelbo kommun) kommer utforska sätt att på en global konstmarknad verka utifrån ett glesbygds-/landsbygdsperspektiv genom hybridlösningar mellan en framtida digital och en traditionellt fysisk verksamhet där periferin hamnar i centrum.

Identitet/demokrati

 • Anna Sanvaresa (författare) kommer att litterärt utforska begreppet ensamhet i vårt samhälle och historiskt och normer, sammanhang, erfarenheter och strategier kopplade till begreppet.
 • Carin Landström Olsson (AR/VR-producent) kommer utveckla ett AR/VR-projekt som genom ett virtuellt demonstrationståg visualiserar folklig kamp genom tiderna.
 • Svante Tidholm (filmproducent) kommer tillsammans med LisaBi Fridell (filmfotograf) producera en kortfilm om makt, norm och identitet sett ur 17 åriga Lamiks perspektiv.
 • Nina Svensson (konstnär) kommer vidareutveckla sitt arbete med kvinnors röster genom den svenska demokratins historia med utgångpunkt i den finska talkon – det frivilliga arbete som görs av en gemenskap - och med inspiration i artikeln "För Hofors – med kvinnan i centrum" som handlar om Hofors kooperativa kvinnogille från tidigt 1900-tal.
 • Viktor Ståhl (musiker med fokus på musikteater) kommer göra research, skriva och spela in ett konceptalbum baserat på Hoforsfödda Kerstin Hesselgren (1872-1962), som var Sveriges första riksdagskvinna.

Sveriges nationella minoriteters kultur och nationella minoritetsspråk

 • Christopher Andersson Bång (musiker med särskilt fokus på världsmusik) kommer att producera en konsert med anknytning till den judiska musiken och dess traditioner.
 • Pia Raattamaa Visén (språkforskare och författare) kommer att vidareutveckla ett romanprojekt om identitetsblivande i gränslanden mellan de tornedalska, samiska och svenska språken och kulturerna i de revor i tillvaron som skapas i minoritetskulturens relation till majoritetssamhället.
 • Skottes Musikteater kommer att arrangera workshops och samarbeta med den tornedalska författaren Majvor Mäki Sjöberg för att tolka och tonsätta hennes dikter.
 • Sandra Englund (konstnär/filmare, engagerad för romers rättigheter) kommer att konstnärligt utforska identitetsskapande processer relaterat till sin egen släkt och dess fotografiska material.