Bokstart Gävleborg – läskompisen Bella stöttar små barns språkutveckling

Den 14-15 november arrangerar projektet Bokstart Gävleborg två kunskapsdagar för personal inom bibliotek, förskola, barnhälsovård och logopedi. Projektet har som mål att stärka små barns (0–3 år) språkutveckling och läsning. Intresset är stort, cirka 175 personer är anmälda till dagarna i Söderhamn och Gävle.

Alla små barn ska ha möjlighet att utveckla sitt språk vilket leder till ökat självförtroende, demokrati, bättre hälsa och ökad möjlighet att hämta in kunskap. Det ska inte bero på socioekonomiska faktorer såsom bostadsort, ekonomi och etnicitet om barnet får tillgång till språkstimulans, bibliotek och kultur. Bokstart Gävleborg är en angelägenhet för hela familjen och bakom projektet står Region Gävleborg med bidrag från Statens kulturråd.

Höstens kunskapsdagar fokuserar på förskola, läsning och digital delaktighet.

– Under dagarna kommer vi att introducera och presentera vår läskompis i Gävleborg. Läskompisen har fått namnet Bella och är speciellt framtagen för att passa alla. Bella är en figur gjord i klara färger för att dra till sig små ögon, säger Christine ”Tinne” Wennerholm, Region Gävleborg.

En bok, läskompisen Bella och information om varför det är viktigt att läsa högt

I Gävleborg deltar sex kommuner och fem av dessa har det första året valt att prova ett koncept där så kallade ”bokstartare” träffar familjen på BVC vid 6-månadersbesöket. I Ockelbo gör bokstartaren hembesök. I praktiken innebär det att personal från biblioteken (bokstartarna) möter barn och vårdnadshavare på BVC eller hemma. Vid mötet har bokstartaren med sig en bokstartskasse som innehåller en bok, läskompisen Bella och information om varför det är viktigt att läsa högt för och prata med sina barn.

Bokstart, som startade 2017, är en bred nationell satsning med möjlighet för folk- och regionbibliotek att tillsammans med organisationer som förskola, BVC och logopedi utveckla samarbete med stöd av Bokstart.