Christine "Tinne" Wennerholm tillsammans med läskompisen Bella, en nyckelfigur i projektet Bokstart Gävleborg.

Bilden i bilderboken, texten och språkandets komplexitet

Den 3-4 juni arrangerar projektet Bokstart Gävleborg kunskapsdagar för personal inom bibliotek, förskola, barnhälsovård och logopedi. Intresset är stort för kunskapsdagarna, cirka 140 personer är anmälda till dagarna i Söderhamn och Gävle.

Projektet har som mål att stärka små barns (0–3 år) språkutveckling och läsning. I den tredje omgången ligger fokus på bilden i bilderboken, texten och språkandets komplexitet.

Under rubriken ”Barnen bemästrar språket i samspel med oss!” föreläser Barbro Bruce, logoped och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik.

Babybabbel och bilderbokens betydelse

Emelie Aspenfelt, bokstartare och bibliotekarie i Sätra berättar om ”Bokstart i praktiken”. Om ”Babybabbel på bibblan”, språkutvecklande verksamhet för de allra yngsta barnen berättar Elina Garp och Erika Lundwall, barnbibliotekarier på Västerås bibliotek.

i barns socialiseringsprocess. Karin Ögren är förskollärare med inriktning på barnkultur och kulturarv. Hon har arbetat som konstpedagog på museum och konsthallar samt arbetat med olika barnkulturprojekt med bilderboksupplevelser.

"Vi måste låta oss bjudas in till samtal och lek"

Kultur Gävleborgs konstpedagog Ellinor Ahlstrand håller en workshop ”Att läsa bilder”, en övning i bilderboksanalys och kreativa fortsättningar på några av de utvalda bilderboksuppslagens berättelser.

–  Det här är den tredje omgången av kunskapsdagar och intresset är återigen stort. Det finns ett uppriktigt och tydligt engagemang i ämnet, personal inom länet brinner verkligen för att stärka små barn språkutveckling och läsning. Jag ser fram emot Barbro Bruces föreläsning där hon betonar vikten av att vi vuxna inte kan eller ska slå oss till ro med att språket kommer av sig självt. Vi måste engagera oss, bjuda in barnen och låta oss själva bjudas in till samtal och lek, säger Christine ”Tinne” Wennerholm, Region Gävleborg.

Oavsett förutsättningar ska alla barn ha samma tillgång till språkstimulans

Alla små barn ska ha möjlighet att utveckla sitt språk vilket leder till ökat självförtroende, demokrati, bättre hälsa och ökad möjlighet till att hämta in kunskap. Det ska inte handla om socioekonomiska faktorer såsom bostadsort, ekonomi och etnicitet om barnet får tillgång till språkstimulans, bibliotek och kultur. Bokstart, som startade 2017, är en bred nationell satsning med möjlighet för folk- och regionbibliotek att tillsammans med organisationer som förskola, BVC och logopedi att utveckla samarbete med stöd av Bokstart.

Mer information:
Bokstart Gävleborg
Bokstart - nationellt projekt