Arbetet med att stärka barn och ungas digitala kompetens går vidare

I den nya läroplanen som gäller från 1 juli 2018 ges tydliga riktlinjer för hur arbetet med att stärka barn- och ungas digitala kompetens ska se ut. Därför samlar vi återigen pedagoger, bibliotekspersonal, tjänstepersoner och politiker för en konferens som analyserar, inspirerar och ger medie- och informationskunskap.

Den 16 januari arrangerar Kultur Gävleborg i samarbete med Slottehubben i Ljusdal och projektet ”Digitalt först” en kostnadsfri dag då barn och ungas digitala närvaro och kompetens står i fokus. Under dagen kan deltagarna välja på seminarier med inriktning mot barn och unga i förskoleålder, grundskoleålder samt 9-15 år.

Mer om MIK-konferens 2019
Anmälan till MIK-konferens 2019
Program MIK-konferens, 16 januari 2019 (.pdf)

Hur får vi egentligen använda bilder, musik och text?

Karolina Andersdotter avslutar dagen med föreläsningen ”Upphovsrätt eller allemansrätt eller bägge samtidigt?” I föreläsningen ger Karolina bland annat svar på frågor som - hur får vi egentligen använda bilder, musik och text som vi har omkring oss på internet och måste vi alltid be om lov?

- I en tid med alternativa fakta, deepfake och det hårda digitala klimat som råder behöver vi utrusta oss med kunskap för att hjälpa barn och unga att tolka och förstå det som händer i den digitala vardagen. Vi hoppas att deltagarna får med sig ny kunskap och nya verktyg att använda runt om på skolor, bibliotek och andra verksamheter i vår region, säger Hanna Krantz, enhetschef på Kultur Gävleborg, Region Gävleborg.

Vad är deepfake och kan en superhjälte lära ut om integritet på nätet?

Under rubriken ”Kamerans ABC” (målgrupp förskola) får deltagarna bland annat veta med om att avläsa och kritiskt förhålla sig till bilder vilket är en nödvändig kompetens i utvecklingen och byggandet av dagens samhälle.

Hur sprids nyheter och information idag, och hur googlar man riktigt dåligt? Vad är en ”deepfake”, och hur kan man lära om algoritmer genom pyssel? Med utgångspunkt i den pedagogiska plattformen Mikoteket.se tar föreläsningen upp dessa frågor och ger en insikt i hur annorlunda internet kan upplevas för olika personer, hur algoritmer fungerar, och hur den källkritiska metoden kan anpassas för ett digitalt informationssamhälle.

Kan vi begära av unga i 9 -15 års ålder att det själva ska se och förstå riskerna med hur och när personliga data kan ses och användas av andra? Seminariet ”Digitalförsvararna” riktar sig till dem med intresse för barn och unga i åldern 9-15 år, och ger fakta om internet och tips på hur det går att skydda sin integritet på nätet. I denna workshop ges praktiska exempel på hur det går att utifrån ett superhjältetema går att jobba med integritetsfrågor tillsammans med målgruppen.

Dag och plats: 16 januari 2019, Slottehubben, Ljusdal, konferensen är kostnadsfri.

Mer information

Mer om MIK-konferens 2019
Anmälan till MIK-konferens 2019
Program MIK-konferens, 16 januari 2019 (.pdf)