Kulturpriser och stipendier

Ansök och nominera till kulturpris och kulturstipendier

Från och med den 15 december kan du nominera någon till Region Gävleborgs kulturpris och du kan ansöka om kulturstipendier eller Världsarvet hälsingegårdars residensstipendium för 2023.

Region Gävleborgs kulturpris delas ut till personer som nominerats för att under lång tid ha varit betydelsefulla för kulturlivet i Gävleborg. Kulturstipendium ges i första hand till enskilda kulturutövare inom kulturområdet som är bosatta i länet, eller som genom sin verksamhet eller sin person har stark anknytning till Gävleborg. Stipendierna ska ses som en konstnärlig uppmuntran och kan ge möjlighet till förkovran eller att förverkliga ett utvecklingsarbete.

För femte året utlyser Region Gävleborg Världsarvet hälsingegårdars internationella residensstipendium som kan sökas av kulturutövare, forskare med flera från hela världen. Residenset består av en månads vistelse på en världsarvsgård och stipendiet är på 50 000 kronor som ska användas till en konstnärlig idé eller ett forskningsprojekt som knyter samman Världsarvet hälsingegårdar med ett eller flera andra världsarv.

Mer information och hur du gör en ansökan eller nominering.