Imke Rust
Imke Rust, Världsarvet Hälsingegårdars residensstipendiat 2021. Foto: Steffen Holzkamp

Ansök eller nominera någon till Region Gävleborgs kulturpris och kulturstipendier år 2022

Från och med i dag, 1 december 2021, kan du ansöka om kulturstipendium eller Världsarvet Hälsingegårdars residensstipendium eller nominera någon som du tycker bör få nästa års kulturpris från Region Gävleborg. Kulturpriset ges för att hedra betydelsefull kulturverksamhet och de som erhåller stipendier ska få möjlighet att utvecklas inom sitt konst- och kulturområde.

– Konsten och kulturen berikar oss. I Gävleborg finns många kreativa och drivna kulturskapare som bidrar till att stärka vårt kulturliv och vårt läns konkurrenskraft. Deras gärningar och hårda arbete vill vi hedra och främja. Pandemin har slagit mycket hårt mot våra kulturskapare. Möjligheten till stipendier är avgörande för många kulturutövare för att kunna satsa på sin verksamhet. Jag hoppas på att vi får in många ansökningar och nomineringar, säger Magnus Svensson (C), ordförande i kultur- och kompetensnämnden i Region Gävleborg.

Region Gävleborgs kulturpris delas ut till personer som nominerats för att under lång tid ha varit betydelsefulla för kulturlivet i Gävleborg. Kulturstipendium ges i första hand till enskilda kulturutövare inom kulturområdet som är bosatta i länet, eller som genom sin verksamhet eller sin person har stark anknytning till Gävleborg. Tanken är att de som erhåller stipendium ska få möjlighet att utvecklas inom sitt område och satsa på projekt som annars vore svåra att genomföra. Kulturstipendium kan sökas av bland annat skådespelare, konstnärer, scenografer, författare, keramiker, musiker eller andra verksamma inom kultursektorn.

Det är nu fjärde året som Region Gävleborg utlyser Världsarvet Hälsingegårdars internationella residensstipendium som kan sökas av kulturutövare, forskare med flera från hela världen. Ett stipendium som både är ett residens samt ett stipendium. Residenset består av en månads vistelse på en Världsarvsgård och stipendiet är på 50 000 kronor som ska användas till en konstnärlig idé eller ett forskningsprojekt som knyter samman Världsarvet Hälsingegårdar med ett eller flera andra världsarv.

Mottagare av Världsarvet Hälsingegårdars residensstipendium år 2021 var den namibiska konstnären Imke Rust som tillbringade fyra veckor på Erik Andersgården i Söderala och Kristofers i Järvsö.
 
– Jag blev väldigt väl omhändertagen hos både Erik Anders och Kristofers, vilket gav mig energi till projektet. Utmaning att kombinera två världsarv var något jag verkligen gillade. Mycket av min inspiration kommer från mitt hemland Namibia och dess världsarv Twyfelfontein, som jag tidigt såg kopplingar till världsarvet Hälsingegårdarna, säger Imke Rust.

Över 100 ansökningar från 34 olika länder skickades till Region Gävleborg och Anna-Karin Ferm, verksamhetsutvecklare för kultur och världsarv, hoppas och tror att intresset sannolikt inte blir mindre den här gången.

– Det är viktigt att man formulerar sin idé väl så att den knyter samman andra världsarv med Världsarvet Hälsingegårdar. Att hitta det gemensamma i ett annat världsarv och utveckla det konstnärligt är en spännande utmaning. Vi välkomnar ansökningar från hela världen och ser fram emot alla spännande idéer, säger Anna-Karin Ferm.

Ansökan och nominering

Ansöknings- och nomineringsperioden är 1 december 2021–1 februari 2022. En intern jury inom Kultur Gävleborg, Region Gävleborg tillsammans med Länsmuseet, Hälsinglands museum samt Folkteatern Gävleborg bedömer nomineringarna och ansökningarna. Beslut fattas av Kultur och kompetensnämnden under våren och kulturpriserna och kulturstipendierna delas ut i samband med regionfullmäktige i juni.

Mer information, kriterier och ansökan